Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Společnost Endress+Hauser opět získává zlaté ocenění

Trvale udržitelné podnikové procesy dostaly od agentury EcoVadis hodnocení 68 bodů

Společnost Endress+Hauser získala certifikát uznání zlaté úrovně v auditu agentury EcoVadis, při němž dosáhla výsledku 68 bodů. Tato společnost je proto mezi předními pěti procenty všech dodavatelů hodnocených agenturou EcoVadis v příslušné srovnávané skupině.

Společnosti Endress+Hauser se opět podařilo dosáhnout nadprůměrného hodnocení ve všech aspektech hodnocených v roce 2018, mezi něž náležely kategorie prostředí, pracovní postupy, spravedlivé obchodní praktiky a trvale udržitelný nákup prostředků. Společnost docílila znatelných zlepšení z hlediska dokumentace stávajících procesů, a výsledky proto mají lepší návaznost.

„Stále větší množství zákazníků považuje za čím dál důležitější skutečnost, že dodavatelské společnosti si jsou vědomy své sociální odpovědnosti. Kladný výsledek proto může do značné míry ovlivnit rozhodnutí zákazníka,“ říká Dr. Luc Schultheiss, finanční ředitel koncernu Endress+Hauser, s radostí nad dosaženým výsledkem.

Celý koncern sestavuje výroční zprávu o trvalé udržitelnosti od roku 2015, v níž zdůrazňuje sociální, ekologická a hospodářská hlediska řízení společnosti. Hodnocení agentury EcoVadis slouží jako strategický klíčový ukazatel výkonnosti.

Praktikované hodnoty

Letošní audit kladným způsobem zdůraznil vedle dalších bodů především ekologické praktiky společnosti, vysokou důležitost podnikové kultury v rámci koncernu a postupy řízení zaměstnanců.

K zavedeným opatřením náležela celosvětově realizovaná školení, která hravou formou předávají podnikový kodex chování a hodnoty a kulturu rodinné společnosti všem jejím zaměstnancům. Zdůrazněna byla také instalace nabíjecích stanic pro elektrokola a elektromobily, které představují podnět k přechodu na elektromobilitu.

Dvacet jedno hodnoticí hledisko

Agentura EcoVadis provozuje celosvětovou platformu, jež společnostem umožňuje vyhodnocovat ekologická a sociální hlediska jejich dodavatelů. Výsledky znázorňují celkovou výkonnost z hlediska ekologických, sociálních a etických faktorů a současně poskytují doporučení k dalším zlepšením. V současnosti je agenturou EcoVadis hodnoceno více než 45 000 společností.

Společnost Endress+Hauser opět získala zlatou medaili za trvale udržitelné podnikové procesy. ©Endress+Hauser

Společnost Endress+Hauser obdržela v roce 2018 od agentury EcoVadis hodnocení 68 bodů a opět získala zlatou medaili za trvale udržitelné podnikové procesy.

Společnost Endress+Hauser nabízí širokou paletu služeb pro své zaměstnance. ©Endress+Hauser

Podniková kultura je ve společnosti Endress+Hauser důsledně reálně praktikována. Nabízena je rovněž široká paleta služeb pro zaměstnance od podnikových školek až po podporu zdravého životního stylu.

Nové budovy koncernu Endress+Hauser vycházejí z koncepce trvale udržitelného využívání energie. ©Endress+Hauser

Nejen estetika architektury: nové budovy koncernu Endress+Hauser vycházejí z koncepce trvale udržitelného využívání energie.

Kontakt