Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Endress+Hauser vykazuje významný růst

Tržby koncernu dosahují téměř 2,5 miliardy eur

Společnost Endress+Hauser dosáhla v roce 2018 výrazného růstu ve všech regionech, odvětvích a produktových oblastech. Podnět k tomu dodaly postupující digitalizace průmyslu a pozitivní vývoj na světových trzích. Koncern zaznamenal vyšší obrat a zisk, intenzivně investoval a vytvořil stovky pracovních míst po celém světě.

„Souhrn situace zní, že rok 2018 byl pro společnost Endress+Hauser dobrým rokem po celém světě,“ vysvětlil generální ředitel Matthias Altendorf na každoroční konferenci pro média v Basileji. Čistý obrat koncernu se zvýšil o 9,5 procenta na 2,455 miliardy eur, a to navzdory silně negativnímu vlivu měnových kurzů. Při vyjádření v lokálních měnách obrat vzrostl o 12,7 procenta.

USA se posouvají na první příčku

Obchod se opíral o silnou ekonomiku v odvětví procesní automatizace. K pevnému růstu přispěla nadále vysoká poptávka od soukromých spotřebitelů a rovněž návrat cen ropy a surovin na normální hladinu. Po několika letech mírně omezených investičních aktivit se obor vrátil zpět k projektům velkého rozsahu. Podle finančního ředitele Dr. Luca Schultheisse výkonnost koncernu Endress+Hauser „překročila průměr celého průmyslového odvětví“.

Společnost Endress+Hauser pokračovala ve vynikajícím měřítku ve svém rozvoji v Evropě. Obchody probíhaly dynamicky dokonce i v Africe a na Středním Východě a rovněž v oblasti Asie a Pacifiku. Nejintenzivnější růst však byl zaznamenán na americkém kontinentu. „Po 65 letech nahradily Spojené státy Německo na pozici našeho trhu s největším obratem,“ oznámil Matthias Altendorf. Také v Číně byl zaznamenán růst na dvojciferné procentuální úrovni. „Pokud tento trend bude pokračovat, Čína by brzy mohla převzít vedoucí pozici,“ doplnil dále generální ředitel.

Strmý růst zisku

Kolísání měnových kurzů nejen zpomalilo růst obratu, ale utlumilo také nákladové struktury i přes znatelné navýšení nákladů na materiálové vstupy. Provozní zisk (EBIT) se zvýšil o 31,4 procenta na 330,6 milionu eur. Ačkoli v roce 2018 nezbyl zaznamenán žádný jednorázový příjem, na rozdíl od předchozího roku zisk před zdaněním (EBT) i přesto vzrostl o 14,6 procenta na 315,7 milionů eur. Výnosy z prodeje (ROS) se vyšplhaly o 0,6 procentního bodu na 12,9 %.

Čistý příjem vzrostl o 11,2 procenta na 232,5 milionů eur, přičemž tyto hodnoty odrážejí efektivní výši zdanění 26,4 procenta, která představuje zvýšení oproti předchozímu roku z důvodu změny složení zisku. Podíl vlastního jmění dosáhl 71 procent, tedy zvýšení o 0,8 procentního bodu. Koncern nemá v současnosti žádné významné bankovní závazky.

Inovace pro digitální éru

Růst koncernu Endress+Hauser byl poháněn bohatou škálou inovací. Společnost uvedla v loňském roce na trh 54 nových výrobků. Výdaje na výzkum a vývoj vzrostly na 184,2 milionu eur, kdy tato částka představuje 7,5 procenta z obratu. Společnost v roce 2018 zaregistrovala 287 původních patentů. Na konci roku držela společnost Endress+Hauser téměř 7 800 patentů a dalších práv k duševnímu vlastnictví.

Přibližně třetina nových patentů se vztahovala k IIoT, digitálním komunikacím, diagnostice a elektronice. „Digitalizace proniká do všech oblastí,“ zdůraznil Matthias Altendorf. Vedle 1 000 vývojářů činných v technologických centrech koncernu pracují na produktech, řešeních a službách pro digitální éru také různé start-upy založené koncernem. Společnost Endress+Hauser i nadále úzce spolupracuje s průmyslovými partnery, jako například se softwarovým specialistou SAP.

Další hnací silou růstu byla oblast procesních analýz. „Obchodu s optickými analyzátory se dařilo extrémně dobře,“ prohlásil Matthias Altendorf. Společnost Endress+Hauser založila evropské středisko podpory pro pokročilé analyzátory ve francouzském Lyonu. V Evropě se stejně tak rozrůstá i síť obchodních specialistů v této oblasti činnosti. Generální ředitel doufá v příchod dalších podnětů do této obchodní oblasti.

Stovky nových pracovních míst

Pozitivní vývoj se odrazil také v podobě vytvoření četných pracovních míst. Společnost Endress+Hauser zaměstnávala ke konci roku 2018 po celém světě 13 928 lidí, což znamená nárůst o 629 zaměstnanců oproti předešlému roku. Intenzivní přijímání nových zaměstnanců se týkalo zvláště výroby a oborů, které s výrobou souvisejí, a rovněž pracovníků servisních jednotek. Jen v samotném basilejském regionu společnost vytvořila 200 nových pracovních míst.

Společnost Endress+Hauser investovala během pětiletého období téměř 750 milionů eur, „přičemž celá tato částka šla z vlastních prostředků společnosti,“ zdůraznil finanční ředitel Luc Schultheiss. V roce 2018 směřovalo 158,6 milionů eur do budov, strojního vybavení a informačních technologií. Dva největší projekty se týkaly rozšíření závodů v Reinachu ve Švýcarsku a v Maulburgu v Německu. Koncern rovněž realizuje rozsáhlý projekt v USA, který propojí obchodní aktivity, servis a podporu v Perském zálivu do texaského Houstonu.

Špičkové hodnocení z hlediska trvalé udržitelnosti

„Pro nás, coby rodinnou společnost, je velmi důležitý trvale udržitelný vývoj,“ zdůraznil Matthias Altendorf. Jedním ze strategických ukazatelů je každoroční srovnávací hodnocení EcoVadis benchmark, které vyhodnocuje společnosti z hlediska trvalé udržitelnosti. V roce 2018 se společnost Endress+Hauser opět zlepšila, když dosáhla 68 ze 100 možných bodů, a umístila se tak mezi pěti procenty nejlepších společností porovnávaných v příslušné skupině. Endress+Hauser plánuje využívat platformu EcoVadis pro eventuální vyhodnocování svých vlastních dodavatelů.

„Cítíme, že pro budoucnost firmy Endress-Hauser je důležité, aby ve společnosti pracovali členové z řad jejích rodinných akcionářů,“ zdůraznil Klaus Endress, předseda dozorčí rady. „To posiluje vazby mezi rodinou a společností.“ Proto bylo učiněno rozhodnutí, které rodinným členům umožňuje pracovat na všech úrovních v rámci společnosti. Rodinné stanovy udávají jasné pokyny; kandidáti, kteří si zvolí tuto dráhu, budou dostávat úzkou podporu od rodinné rady.

Pokračující pevný růst

Společnost Endress+Hauser zahájila rok 2019 dobře. Přicházející objednávky a čistý obrat koncernu se drží výrazně nad úrovněmi předchozích let. I přesto společnost očekává ochlazení tohoto trendu v průběhu druhé poloviny roku. „Předpokládáme pevný růst na úrovni pohybující se kolem pěti procent,“ uvedl Luc Schultheiss. Společnost podle finančního ředitele plánuje investovat letos 260 milionů eur, přičemž při předpokladu pokračujících dobrých obchodních výsledků bude možné po celém světě vytvořit 500 nových pracovních míst.

Video nahrávka nyní k dispozici: Podívejte se na celé video z každoroční konference společnosti Endress+Hauser pro média 2019 zde.

Pokračující průmyslová digitalizace poskytla další impulzy pro společnost Endress+Hauser v roce 2018. ©Endress+Hauser

Společnost Endress+Hauser dosáhla v roce 2018 růstu ve všech regionech. Pokračující průmyslová digitalizace poskytla v loňském roce další impulzy.

Společnost Endress+Hauser je jedním ze zakládajících členů Open Industry 4.0 Alliance. ©Endress+Hauser

Společnost Endress+Hauser je jedním ze zakládajících členů Open Industry 4.0 Alliance, která zahrnuje cloudový ekosystém IIoT Netilion.

Tým výzkumníků a vývojářů pracuje na senzorech a technologiích budoucnosti. ©Endress+Hauser

Mezioborový tým výzkumníků a vývojářů v laboratoři automatizace senzorů v německém Freiburgu pracuje na senzorech a technologiích budoucnosti.

Koncern měl na konci roku 2018 téměř 14 000 zaměstnanců. ©Endress+Hauser

Koncern měl ke konci roku 2018 téměř 14 000 pracovníků, což znamená nárůst o 600 zaměstnanců oproti předešlému roku. Přijímání nových zaměstnanců se týkalo zvláště výrobních a servisních oblastí.

Společnost Endres+Hauser spustila učňovský program v Indii. ©Endress+Hauser

Společnost Endres+Hauser spustila učňovský program v Indii s plány na jeho rozšíření do USA a Číny.

Klaus Endress a Matthias Altendorf 2019 ©Endress+Hauser

Klaus Endress, předseda dozorčí rady (vlevo), a Matthias Altendorf, generální ředitel koncernu Endress+Hauser.

Klaus Endress, předseda dozorčí rady koncernu Endress+Hauser. ©Endress+Hauser

Klaus Endress, předseda dozorčí rady koncernu Endress+Hauser.

Matthias Altendorf, generální ředitel koncernu Endress+Hauser. ©Endress+Hauser

Matthias Altendorf, generální ředitel koncernu Endress+Hauser.

Luc Schultheiss, finanční ředitel koncernu Endress+Hauser. ©Endress+Hauser

Luc Schultheiss, finanční ředitel skupiny Endress+Hauser.

Dr. Andreas Mayr, provozní ředitel koncernu Endress+Hauser. ©Endress+Hauser

Dr. Andreas Mayr, provozní ředitel koncernu Endress+Hauser.

Jörg Stegert, koncernový personální ředitel koncernu Endress+Hauser. ©Endress+Hauser

Jörg Stegert, koncernový personální ředitel koncernu Endress+Hauser.

Kontakt