Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Prowirl s integrovaným měřením tlaku a teploty

Vírový průtokoměr pro transparentní a cenově výhodnou správu energií pro páru a plyn

S nově integrovaným měřením tlaku tvoří průtokoměr Prowirl F/R/O 200 centrální místo měření pro všechny průmyslové aplikace využívající páru a plyn v potrubích do světlosti DN 300 (12"). Měření prokázala, že průtokoměr Prowirl, zlepšovaný soustavně již po několik desetiletí, se vyznačuje nejlepší linearitou na světě, která mu umožňuje zaznamenávat energii a hmotnostní průtok s maximální přesností až Re ≤ 10 000. Díky své robustní konstrukci průtokoměr Prowirl 200 snižuje náklady na instalaci a provoz a významně zvyšuje využitelnost technologie.

Výhody

 • Vírový průtokoměr s měřením několika veličin najednou pro maximální transparentnost: současné měření hmotnostního průtoku, normovaného objemu, průtoku energie, teploty, tlaku a kvality páry.

 • Efektivní provoz parních technologií díky celosvětově jedinečné detekci a měření mokré páry.

 • Lze používat kdekoli: flexibilní polohové nastavení jednotky na měření tlaku v závislosti na instalační poloze a dostupném prostoru. Přenos signálu tlaku v průmyslové kvalitě a spolehlivosti v souladu s ISO 2186.

 • Vyšší využitelnost technologie: dlouhodobě stabilní, robustní senzory s trvalou přesností měření až Re ≤ 10 000 a jedinečnou linearitou.

 • Zaručená robustnost: vysoká odolnost vůči vibracím, teplotním šokům a vodním rázům.

 • Osvědčená technologie senzoru: více než 400 000 instalací po celém světě.

Prowirl F 200 s nainstalovanou jednotkou na měření tlaku pro plyny a páru (lze otáčet v rozsahu 360°) ©Endress+Hauser

Kompenzace tlaku a teploty – k čemu?

V procesním průmyslu není tlak/teplota páry/plynů často konstantní. Pokud se neprovádí kompenzace těchto jevů, vede to k enormním chybám měření a v důsledku ke ztrátě energie a peněžních prostředků. Díky vestavěnému (volitelně) měření tlaku a teploty průtokoměr Prowirl 200 zaručuje nejvyšší přesnost pro vyhodnocování hustoty páry a obsahu energie. Nákladná instalace čtyř samostatných zařízení pro měření průtoku, tlaku, teploty a výpočet průtoku již není nadále nutná.

přesnost pro vyhodnocování hustoty páry a obsahu energie ©Endress+Hauser

Detekce mokré páry – pro vyšší bezpečnost a efektivitu

Pára se využívá ve velkém množství v mnoha aplikacích (topení, čištění nebo přívod energie). Přenos tepla je však energeticky účinný pouze v případě „páry na mezi sytosti“. Kvůli závadám v systému kotlů nebo kvůli přítomnosti kondenzátu se v potrubích často vyskytuje „mokrá pára“, a to se závažnými důsledky: horší přenos energie, nebezpečné vodní rázy nebo intenzivní koroze způsobená rozpuštěnými solemi. Prowirl 200 je první vírový průtokoměr, který je schopen průběžně monitorovat kvalitu i kvantitu páry.

Detekce mokré páry ©Endress+Hauser

Jednotná dvouvodičová koncepce

Základem průtokoměru Prowirl 200, jakožto inovativního, dvouvodičového měřicího zařízení, je jednotná koncepce, jež významně snižuje komplexnost systému z pohledu uživatele. Tato nová koncepce standardizuje ovládání, struktury nabídek, označení funkcí, software, rozhraní, správu dat, začlenění do systému, zobrazení chyb, dokumentaci i celkovou strukturu produktů. Tyto inovace přinášejí dlouhodobé výhody pro zákazníky v rámci celého životního cyklu jejich provozů.

Celosvětově bezkonkurenční robustnost

Prowirl 200 je nejrobustnější vírový průtokoměr dostupný na trhu. Kapacitní senzor DSC zaručuje přesné snímání hodnot s nejvyšší linearitou, dokonce i za nejméně příznivých procesních podmínek. Díky svému vyvažování senzor DSC nevykazuje citlivost na vibrace systému, teplotní šoky (> 150 K/s) ani vodní rázy nebo vodní rázy způsobené přítomností kondenzátu. Dlouhodobá zkušební měření potvrzují, že u vírových průtokoměrů Prowirl nedochází k posunu hodnot ani po desetiletích používání (kalibrační faktor na celou dobu životnosti).

Princip vírového měření průtoku

Toto video ukazuje, že Prowirl 200 je nejrobustnější vírový průtokoměr na světě a že dovede pracovat i v extrémních provozních podmínkách.

Měření kvality páry pomocí průtokoměru Prowirl F 200 – pro maximální provozní bezpečnost a efektivní využití energie a nákladů

Detekce mokré páry, měření suché frakce páry.

Prowirl F 200 s nainstalovanou jednotkou na měření tlaku pro plyny a páru (lze otáčet v rozsahu 360°) ©Endress+Hauser

Prowirl F 200 s nainstalovanou jednotkou na měření tlaku pro plyny a páru (lze otáčet v rozsahu 360°)

Prowirl F 200 s nainstalovanou jednotkou na měření tlaku pro kapaliny (lze otáčet v rozsahu 360°) ©Endress+Hauser

Prowirl F 200 s nainstalovanou jednotkou na měření tlaku pro kapaliny (lze otáčet v rozsahu 360°)

Stahování

 • Jednoduché produkty

 • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Standardní produkty

 • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Špičkové produkty

 • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Specializované produkty

 • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu