Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Endress+Hauser jede na 113 GHz!

Endress+Hauser jako první na světě uvede na trh mikrovlnný hladinoměr (radar) pracující na frekvenci 113 GHz.

Díky tak vysoké frekvenci je možné pracovat s velice úzkým a zaostřeným paprskem vysokofrekvenčního signálu a proto je tento radar vhodný pro všechny aplikace měření hladiny bez rozdílu…

Pro všechny uživatele přístrojů pro měření hladin, a speciálně radarů, to zní jako pohádka a bohužel to jako pohádka také asi dlouho zůstane. V současné době, bohužel, zatím nelze všechny aplikace měření hladin, vyřešit jedním univerzálním radarem.
Co ale pohádkou není, je právě hodnota 113 GHz. Endress+Hauser jako jediný na světě nabízí nejširší řadu bezkontaktních radarů a radarů s vedenou vlnou pro průmyslová měření úrovně hladiny.

Výhody

 • Všechny radary řady Micropilot FMR5x, FMR6x, NMR81 a radary s vedenou vlnou Levelflex FMP5x mají všechny potřebné certifikáty do prostředí s nebezpečím výbuchu a jsou vyvinuty podle normy ČSN IEC 61508 a splňují požadavky pro SIL2 a SIL3 v homogenní redundanci, což je v tak široké nabídce přístrojů na trhu unikátní.

 • Novinkou je také využití jedinečné technologie Endress+Hauser Heartbeat, která je již používaná u průtokoměrů Endress+Hauser. Kombinace různých diagnostických, ověřovacích a sledovacích funkcí obsažených v Heartbeat umožňuje nákladově efektivní a bezpečný provoz přístrojů a technologie po dobu jejich životnosti.

První radar pracující na frekvenci 80 GHz

V posledních deseti měsících uvedl na trh tři novinky, které doplnily stávající nabídku a zajistily tak Endress+Hauser výraznou vedoucí pozici v této oblasti. V březnu 2016 to byl na světě první radar pro měření úrovně hladiny kapalin pracující na frekvenci 80 GHz (pásmo W) Micropilot FMR8x. Tento radar je určen pro vysoce přesné obchodní měření úrovně hladiny ve velkoobjemových nádržích obsahujících ropu a produkty z ropy (tzv. tank gauging). Radar dosahuje přesnosti lepší než 0,5 mm v měřicím rozsahu 0…30 m.

Dalšími v řadě ze září 2016 jsou vysoce kompaktní radary Micropilot FMR10 a FMR20 pracující na frekvenci 26 GHz (pásmo K). Tyto přístroje najdou své uplatnění ve velkém množství aplikací měření úrovně hladiny kapalin v malých jímkách a nádržích jak v odvětví úpravy a čištění vody, tak v podpůrných provozech ostatních průmyslových odvětví. Posledními zástupci jsou radary Micropilot FMR6x s frekvencí 80 GHz (pásmo W) pro kapaliny a sypké látky s měřicím rozsahem až 125 m, které budou uvedeny na trh na konci února 2017. Jejich využití se předpokládá hlavně v chemickém průmyslu, při těžbě a zpracování surovin a v potravinářství a farmacii.

A nyní zpět k hodnotě 113 GHz

Jak bylo již v úvodu řečeno, v současné době neexistuje jeden mikrovlnný hladinoměr (bezkontaktní radar nebo radar s vedenou vlnou), který by univerzálně vyřešil všechny problémy při měření úrovně hladiny. Endress+Hauser se svou nejširší nabídkou se však tomuto stavu velice těsně přiblížil. Číslovka 113 je totiž součtem všech frekvencí, na kterých pracují mikrovlnné hladinoměry Endress+Hauser.

Počítejme společně: řada radarů s vedenou vlnou Levelflex FMP5x na frekvenci 1 GHz, řady bezkontaktních radarů Micropilot FMR5x a Micropilot FMR10/20 na frekvenci 6 (pásmo C) a 26 GHz a konečně Micropilot FMR8x a Micropilot FMR6x na frekvenci 80 GHz. Tedy 1 + 6 + 26 + 80 = 113 GHz! Z trochu nadneseného úhlu pohledu můžeme proto prohlásit, že frekvence 113 GHz je vlastně tím dlouho očekávaným řešením.

Mikrovlnný hladinoměr (radar) pracující na frekvenci 113 GHz. ©Endress+Hauser
FMR10 ©Endress+Hauser
FMR6x ©Endress+Hauser
 • Jednoduché produkty

 • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Standardní produkty

 • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Špičkové produkty

 • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Specializované produkty

 • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu