Polní převodník teploty TMT162 podle specifikace FF-912

Vylepšené provedení a s funkcemi zjednodušujícími údržbu

Převodník teploty TMT162 je po 3. revizi nabízen jako nové zařízení, odpovídá nejnovější specifikaci protokolu systému Fieldbus FOUNDATION FF-912. Kromě toho byly vylepšeny i funkční charakteristiky zařízení, které je nyní schopno nasimulovat diagnostické zprávy.

Diagnostické zprávy okamžitě k dispozici

Zařízení, která odpovídají specifikaci FF-912, podporují diagnostickou funkci v souladu s doporučením NAMUR NE107 a zjednodušují tím údržbu.
Diagnostické zprávy jsou rozdělovány do čtyř různých úrovní a okamžitě informují o závadách a jejich dopadech. Diagnostické zprávy tedy nemusejí být jakkoli přesměrovávány, ale mohou být adresovány přímo odpovědnému personálu, a odstranit tak zbytečné časové prodlevy.

Šetří čas a peníze

Zásadním způsobem byly, mimo jiné, vylepšeny i funkční charakteristiky převodníku TMT162, což ve výsledku umožnilo urychlit dobu realizace funkčních bloků a optimalizovat časové rozvržení pro nastavení parametrů spojení.
V neposlední řadě lze nyní proces simulace diagnostických zpráv provádět za účelem testování možných scénářů, aniž by bylo třeba manipulovat s hardwarovým vybavením, což vede k úspoře času a peněz.

Stahování