Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Výpočet teploměrné jímky v nástroji Applicator

On-line i off-line výpočtový nástroj pro maximální bezpečnost v náročných aplikacích

Nový nástroj pro dimenzování teploměrných jímek vypočítá odpor zatížení teploměru za daných provozních podmínek, poskytne informace týkající se použitelnosti vybrané teploměrné jímky v teplotních měřicích bodech a zaručí rychlé doby odezvy při plánování projektu.

Výhody

  • Vysoká využitelnost zařízení prostřednictvím optimálně navrženého měření

  • Maximální bezpečnost provozu zařízení

  • Podpora při uvádění do provozu provedením certifikovaných zkoušek pevnosti

  • Rychlá kontrola pevnosti ochranné trubky

  • Možné výpočty podle běžně používaných mezinárodních standardů DIN 43772 a ASME PTC 19.3 TW2010

Dimenzování teploměrné jímky je nyní snadné

Kromě rozšířené databáze materiálů teploměrných jímek, která obsahuje 35 nových materiálů, je důležitou součástí nástroje pro dimenzování teploměrných jímek databáze procesních médií. Kromě toho nástroj pro dimenzování dovede pomocí několika kliknutí převádět jednotky a rovněž se může použít pro výpočet rychlosti proudění v potrubí. Geometrické parametry trubky teploměrné jímky a výsledné parametry jsou jednoduše a jasně vysvětleny v krátkých textech nápovědy, které jsou rovněž částečně ilustrovány.

Maximální bezpečnost pro náročné aplikace

Doporučuje se pro aplikace s náročnějšími požadavky zejména v ropném a průmyslu, v chemickém průmyslu, v aplikacích s vysokými průtoky a vysokými procesními tlaky a v kritických aplikacích z hlediska bezpečnosti procesu.