Přesnost měření průtoku po celou dobu životnosti přístroje

Trvalá kvalita od výrobního závodu až po kalibraci na místě

Kalibrační cyklus přístrojů Endress+Hauser začíná v našich výrobních závodech. Po instalaci ve vašem závodě měří přístroje s nejvyšší přesností. K zachování této úrovně po celou dobu životního cyklu přístroje vám pomohou kalibrační služby. Naše mobilní kalibrační tratě pro průtokoměry používají stejné kalibrační normy, jako jsou používány v našich výrobních centrech. Na místě obdržíte rady od našich servisních techniků o tom, jak nastavit přístroje pro dokonalé měření.

Výhody

  • Bezporuchovost přístrojů a flexibilita podle vašeho výrobního plánu

  • Jeden důvěryhodný poradce pro všechny potřeby měření průtoku

  • Celosvětové technologicky vyspělé kalibrační systémy pro spolehlivé výsledky

Přístup k metrologii a odborným znalostem v oblasti kalibrace

Aby všechna vaše měření fungovala spolehlivě, je důležité provádět tovární kalibrace po dokončení výroby. Přístroje jsou kalibrovány na soupravách pro přístroje na měření průtoku kapalin a plynů v závislosti na technologii průtoku. Tyto kalibrace mají přímou návaznost na národní normy a mají nejvyšší přesnost celosvětově. Všechny naše kalibrační laboratoře mají akreditaci systému kvality ISO 17025. Zavazujeme se ke stálé kvalitě v našich výrobních centrech i při operacích prováděných na místě.

Získejte laboratorní přesnost ve vašem provozu

Naše unikátní mobilní kalibrační technologie pro měření průtoku nám umožňují zkrátit čas na provedení kalibrace vašich přístrojů na několik minut. Díky znalostem o měření průtoku a metrologii kalibrují naši technici přístroje Endress+Hauser i přístroje od jiných výrobců. Po úspěšné kalibraci obdržíte potřebné kalibrační certifikáty spolu s připomínkami od našeho experta. Pokud budete potřebovat provést nějaké úpravy nebo opravy, naše kalibrační laboratoře se nacházejí ve vaší blízkosti.

Všechny naše kalibrační laboratoře mají akreditaci systému kvality ISO 17025. ©Endress+Hauser

Všechny naše kalibrační laboratoře mají akreditaci systému kvality ISO 17025.

Mobilní kalibrační trať pro kalibrace průtokoměrů na místě instalace ©Endress+Hauser

Mobilní kalibrační tratě Endress+Hauser používají stejné kalibrační standardy, jako jsou používány v našich výrobních centrech.

Kalibrační služby podle vašeho výrobního plánu ©Endress+Hauser

Kalibrační služby na místě podle vašeho výrobního plánu

Stahování