Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Registrace patentů nonstop

Společnost Endress+Hauser posiluje ochranu duševního vlastnictví pomocí speciálního programu

Inovované produkty jsou pro úspěch technologické společnosti zásadní. Proto skupina Endress+Hauser věnuje zvláštní pozornost ochraně duševního vlastnictví už dvě desetiletí. Nejnovější čísla potvrzují úspěch této iniciativy: 318 původních přihlášek v roce 2019 a portfolio více než 8 000 patentů a patentových přihlášek po celém světě znamenají nová maxima.

Již 20 let se samostatné oddělení ve společnosti Endress+Hauser zabývá výhradně ochranou duševního vlastnictví. V roce 1999 společnost sloučila a přeorientovala všechny aktivity v této oblasti. Dnes se celkem 30 zaměstnanců – 26 ve Weilu am Rhein v Německu, čtyři v Greenwoodu v Indianě v USA – stará o patentové záležitosti, ochranu ochranných známek a související smlouvy. Současně byl spuštěn Program na podporu patentových práv. Povzbuzuje zaměstnance skupiny, aby předkládali informace o nových nápadech a vynálezech.

„Pokud se chceme chránit před neoprávněnými napodobiteli, musíme si být vědomi veškerého relevantního vývoje,“ říká Angelika Andres. Fyzička a patentová právní zástupkyně je v čele oddělení IPR skupiny od roku 1999. Tento tým určuje, zda předložené vynálezy jsou hodnotné a způsobilé k ochraně. To se týká čtyř z pěti případů. Tito specialisté poté vypracují patentovou přihlášku, která poskytuje vynálezu komplexní ochranu.

Úspěch lze měřit čísly

V roce 1999 podala společnost Endress+Hauser 55 původních patentových přihlášek – v roce 2019 jich bylo působivých 318. „V prvním roce jsme po zavedení programu na podporu patentových práv udělali skok vpřed a zaregistrovali jsme téměř dvakrát tolik patentů,“ říká hlavní provozní ředitel Dr. Andreas Mayr. „Od té doby tento počet neustále roste.“ Zvyšuje se podíl patentů souvisejících s digitalizací a získává na významu také oblast analytické technologie – strategický bod zájmu.

Společnosti Endress+Hauser bylo minulý rok uděleno po celém světě 677 patentů, které chrání produkty společnosti na všech hlavních evropských trzích i v Číně a USA. Dnes portfolio IPR celé skupiny společností zahrnuje více než 8 000 patentů a patentových přihlášek. Je tomu tak zejména díky práci více než 1 100 zaměstnanců ve výzkumu a vývoji. „Zveřejnit vynález může ale každý zaměstnanec,“ zdůrazňuje Andreas Mayr. „Inovace se neomezuje pouze na určité oblasti.“

Ocenění za vynalézání a znovu nalézání

Setkání inovátorů a vynálezců společnosti Endress+Hauser se mělo konat v roce 2020 již po dvacáté, ale kvůli pandemii koronaviru bylo zrušeno. Tato setkání se zaměřují na výměnu informací mezi vynálezci. Při této příležitosti se také udělují ocenění: Společnost Endress+Hauser oceňuje ekonomicky významné patenty, zvláště aktivní inovátory, zlepšení procesů a postupů – a opětovné použití již udělených patentů. Angelika Andres: „Nemusíte pokaždé znova vynalézat kolo!“

Hlavní provozní ředitel Dr. Andreas Mayr odpovídá za inovace ve skupině společností Endress+Hauser. ©Endress+Hauser

Hlavní provozní ředitel Dr. Andreas Mayr odpovídá za inovace ve skupině Endress+Hauser.

Ředitelka společnosti IPR Angelika Andres vede oddělení patentů skupiny Endress+Hauser. ©Endress+Hauser

Ředitelka společnosti IPR Angelika Andres vede oddělení patentů skupiny Endress+Hauser.

Ve společnosti Endress+Hauser pracuje ve výzkumu a vývoji více než 1 100 lidí po celém světě. ©Endress+Hauser

Inovativní duch: Ve společnosti Endress+Hauser pracuje ve výzkumu a vývoji více než 1 100 lidí po celém světě – například zde v Greenwoodu, ve státě Indiana v USA.

Ve společnosti Endress+Hauser se stále více patentů týká vývoje pro průmysl 4.0. ©Endress+Hauser

Digitální změna: Ve společnosti Endress+Hauser se stále více patentů týká vývoje průmyslového internetu věcí a průmyslu 4.0.

Na každoročním setkání vynálezci prezentují svůj vývoj (archivní obrázek z roku 2017). ©Endress+Hauser

Výměna informací: Na každoročním setkání inovátoři a vynálezci skupiny Endress+Hauser prezentují svůj vývoj (archivní obrázek z roku 2017).

Kontakt