Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Zlaté ocenění pro Endress+Hauser

Agentura EcoVadis oceňuje trvale udržitelné podnikové procesy

Společnost Endress+Hauser získala certifikát uznání zlaté úrovně v auditu agentury EcoVadis, přičemž svůj výsledek zlepšila o 66 bodů oproti předchozímu roku. Tento výsledek dobře ilustruje, jak vysokou důležitost společnost Endress+Hauser přikládá své celopodnikové sociální odpovědnosti (CSR) a strukturovanému, předvídavému přístupu, který vyznává.

„Koncepce trvalé udržitelnosti je u nás, jakožto rodinné společnosti, pevně zakotvena v našich hodnotách,“ zdůrazňuje Matthias Altendorf, generální ředitel skupiny Endress+Hauser. „Z tohoto důvodu jsme ohodnocení agentury EcoVadis přijali jako jeden z našich strategických klíčových ukazatelů. Zlatý certifikát stvrzuje, že postupujeme správným směrem. Současně slouží jako objektivní vyhodnocení naší sociální odpovědnosti pro naše zákazníky.“

Široký audit

V rámci auditu bylo hodnoceno dvacet jedna kritérií včetně oblasti životního prostředí, pracovních postupů, postupů spravedlivého podnikání a trvale udržitelného nákupu. Společnost ve všech kategoriích dosáhla nadprůměrného hodnocení a ve výsledku získala zlatý certifikát. Společnost Endress+Hauser je proto mezi předními dvěma procenty všech dodavatelů hodnocených agenturou EcoVadis.

Sociální odpovědnost ve společnosti Endress+Hauser

Koncepce odpovědnosti je pevně zakotvena v hodnotách společnosti Endress+Hauser. Od roku 2015 koncern vydává zprávu o trvalé udržitelnosti, která se věnuje sociálním, ekologickým a ekonomickým aspektům řízení společnosti a poskytuje celistvý pohled na vývoj celé skupiny.

Vyhodnocení agentury EcoVadis

Agentura EcoVadis provozuje platformu, jež společnostem umožňuje vyhodnocovat ekologická a sociální hlediska jejich dodavatelů. Strukturované ukazatele výkonnosti poskytují možnost snadného sledování a zlepšování výkonnosti v oblasti ekologie, sociální odpovědnosti a etiky po celém světě. Přes 20 000 společností využívá služeb agentury EcoVadis k snižování rizik, zvyšování inovační síly a budování důvěry a transparentnosti mezi obchodními partnery.

Další informace k tématu trvalé udržitelnosti u společnosti Endress+Hauser najdete zde.

Stáhnout tiskovou zprávu

Endress+Hauser klade důraz na energetickou efektivitu a ochranu životního prostředí během výroby. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser klade důraz na energetickou efektivitu a ochranu životního prostředí během výroby, jako například zde v kompetenčním centru pro technologie měření průtoku v Reinachu ve Švýcarsku.

Nová budova společnosti Endress+Hauser slavnostně otevřená v roce 2016 v Itálii je konstruována pro vyšší energetickou efektivitu. ©Endress+Hauser

Fotovoltaická soustava na střeše: Nová budova společnosti Endress+Hauser slavnostně otevřená v roce 2016 v Itálii je konstruována pro vyšší energetickou efektivitu.

Kontakt