Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Digitalizace je pro chemický průmysl klíčovou výzvou

Odkryjte nové znalosti o chemických provozech pomocí IIoT

Zdokonalte svou výrobu, obchodní výsledky a reputaci pomocí digitálních dat

Chemické výrobní a zpracovatelské závody musí běžet optimálně, přičemž hledání cest k dalšímu zdokonalení může být značně problematická výzva. Snadno využitelný ekosystém prostředí IIoT je schopen zajistit rychlou návratnost investice s ohledem na provozní náklady, náklady na údržbu a opravy, bezpečnost a shodu s příslušnými předpisy.

Výhody

  • Zkraťte dobu strávenou v terénu prostřednictvím vzdáleného přístupu k přístrojům, diagnostice a dalším možnostem

  • Optimalizujte svou reakční dobu díky přístupu k vašim datům na vašem chytrém telefonu, tabletu nebo počítači

  • Optimalizujte své procesy v rámci provozu, údržby a opravpomocí monitoringu stavu provozních zdrojů a zajistěte si tak možnost rychlého řešení problémů

  • Zdokonalte bezpečnost na základě vzdáleného monitoringu a řešení závad v prostředích s nebezpečím výbuchu

  • Buďte připraveni na kontroly shody s příslušnými předpisy díky jednoduché a přesné digitální instrumentaci

Netilion je zabezpečený cloudový ekosystém prostředí IIoT určený pro průmyslové využití. Díky propojení fyzického světa s digitální doménou je schopen vzdáleně shromažďovat data z provozu za účelem sledování měřených hodnot, zobrazování diagnostických hlášení a dalších funkcí. Systém Netilion navíc můžete začlenit do svých vlastních systémů a poskytovat příslušná data přes vaše standardní rozhraní.

Netilion Analytics

Chemický průmysl se vyznačuje intenzivní náročností na provozní zdroje, a vyžaduje proto vynikající dohled. Nechejte službu Netilion Analytics vygenerovat soupis vašich instalovaných přístrojů, abyste byli schopni detekovat a nahrazovat zastaralé provozní zdroje a zdokonalit tak spolehlivost svého chemického provozu.

Netilion Health

Netilion Health je digitální služba, která průběžně sleduje stav vašich provozních zdrojů. Ušetřete čas nutný pro údržbu a snižte riziko výrobních odstávek nebo bezpečnostních hrozeb tím, že budete předcházet neplánovaným výměnám přístrojů a opravovat závady rychle a pomocí vzdáleného přístupu.

Netilion Connect

Netilion Connect vám umožňuje začlenit data z terénu do vaší individuální infrastruktury. Prostřednictvím rozhraní API můžete přijímat a spravovat informace ve svém vlastním systému.

IIoT přináší mnoho výhod pro odborné techniky údržby ©Endress+Hauser

Odborní technici údržby mohou využívat ekosystém Netilion v prostředí IIoT k zvyšování efektivity při řešení závad

Ekosystém IIoT ukládá digitální dvojčata vašich provozních zdrojů ©Endress+Hauser

Zobrazení digitálního dvojčete nainstalovaného provozního zdroje v ekosystému Netilion pro prostředí IIoT usnadňuje průběh kontroly stavu přístrojů podle kritických ukazatelů