Panely pro analýzu vody

Systém modulárních panelů pro spolehlivé a bezpečné monitorování vody ve všech průmyslových odvětvích

Panely pro analýzu vody jsou výhodné všude tam, kde by byla přímá instalace měřicích přístrojů do provozu složitá nebo nežádoucí. Jsou vybaveny digitální technologií Memosens, která poskytuje všechny signály potřebné pro regulaci provozu a diagnostiku. Díky velkému množství nabízených úprav vzorků a parametrů je vždy možno najít řešení pro všechny provozy v podniku. Všechny tyto panely se dají snadno nainstalovat a uvést do provozu a také jejich obsluha je snadná. Díky jejich modularitě je lze kombinovat podle přání zákazníka.

Vaše výhody

 • Aplikaci lze uzpůsobit přání zákazníka

 • Spolehlivý a bezpečný provoz v souladu s příslušnými evropskými normami

 • Prostorově úsporné uspořádání

 • Modulární, škálovatelné s možností jednoduchého dovybavení

 • Vysoká provozní dostupnost závodu, snadná kalibrace a uživatelsky příjemná údržba díky technologii Memosens

 • Multikanálovým kontrolérům Liquiline stačí jeden převodník pro všechny parametry

Snadná údržba, krátké časy prostojů

V závislosti na konkrétním procesu se vzorek odebírá buď z proudu v tlakovém potrubí obtoku, nebo se k odběru použije zvláštní čerpadlo. Každý měřicí bod má přímé spojení s prouděním vzorku a je možno jej přizpůsobit konkrétním parametrům. Toto spojení je možno rozpojit při údržbě senzorů. Díky tomu je údržba měřicího systému umístěného v provoze snadná a časy prostojů měřicí techniky jsou krátké.

Minimální časová náročnost, maximální provozní bezpečnost

Všechny panely je možno vybavit multikanálovými kontroléry Liquiline. Pro tyto kontroléry je možno použít předkalibrované senzory technologie Memosens, jejichž použitím se podstatně sníží čas práce během procesu. Díky důmyslnému funkčnímu konceptu je zařízení uživatelsky přátelské a zaručuje maximální provozní bezpečnost.

Měřené parametry

 • pH/ORP

 • Vodivost

 • Obsah rozpuštěného kyslíku

 • Zákal

 • Chlór

 • Dusičnany

 • Souhrn parametrů (BOD, COD, TOC, SAC)

 • Měření pomocí barev a fotometrické měření

Na přání zákazníka mohou být měřeny i další parametry.

Oblast aplikací

Prostřednictvím panelů na analýzy vody je možno monitorovat velké množství parametrů v různých průmyslových odvětvích a jejich utilitách, např. v následujících aplikacích:

 • Zpracování vody

 • Správa vodního hospodářství – monitorování odpadních vod

 • Monitorování povodí

 • Odsolování

 • Monitorování reverzní osmózy

 • Monitorování chlorování a odchlorování

 • Monitorování infiltrační vody (skládky odpadků)

 • Monitorování povrchové vody

 • Výroba nápojů

 • Výroba buničiny

Systémy modulárních panelů pro spolehlivé a bezpečné monitorování vody ve všech průmyslových odvětvích ©Endress+Hauser

Panely pro monitorování vody poskytují všechny signály z měření pro řízení procesu a pro diagnostiku