Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Správa činností provozu na terminálech

Řešení pro správu všech činností na vašem terminále

Nabízíme vám Terminalvision, což je komplexní systém správy činností na terminálech, který je založený na Windows. Tento systém byl vytvořen tak, aby splňoval všechny požadavky na překládky v depech a terminálech silniční, železniční a lodní dopravy. Jedná se o otevřený systém, na který je možno připojit většinu běžně prodávaných přístrojů používaných při vstupní kontrole, je možno též připojit rackové počítače pro evidenci překládek a silniční/kolejové váhy. Systém je možno nakonfigurovat kompletně podle požadavků zákazníka a je možno ho připojit na podnikové systémy jako je SAP.

Systém řízení činností

Terminalvision je koncipován tak, že může být připojen do více různých informačních a podnikových systémů, mimo jiné i do systému SAP. Tento systém je možno obzvláště snadno integrovat do systému SAP Business One, který je vhodný pro provozovatele menších terminálů. Tito provozovatelé takto získají nástroj pro komplexní integrované řízení provozu. Prostřednictvím systému Terminalvision je možno zajistit splnění všech požadavků týkajících se provozu a podávání hlášení. Např. na finanční plánování mohou být napojeny všechny transakce, dále smíšené sklady a alokovaná množství, a to od různých zákazníků a z různých bankovních kont.

Řízení provozu

Všechny transakce a revizní záznamy se ukládají do databáze na serveru Terminalvision. Tento systém obsahuje velké množství dotazů, čímž je uživateli umožněno, aby si mohl vystavovat velmi podrobná hlášení. Takto získané informace je možno třídit, filtrovat a sdružovat do skupin. Dále pak mohou sloužit vedoucím pracovníkům terminálu jako statistické podklady. Systém obsahuje také množství jednoduchých statistických nástrojů, které je možno používat ke zpracování analýz datových vět a k předpovídání parametrů a následně je využívat jako informace k plánování objednávek zboží a k doplňování zásob do skladu.

Mísení a přidávání příměsí

Mísení a řízení přidávání příměsí je dnes zcela běžná činnost, která by se měla používat, když různé podniky používají různé metody mísení a přidávání příměsí. Mísení a přidávání příměsí je možno řídit různými způsoby, záleží to na vlastnostech počítačů, které zpracovávají údaje o překládkách. Pokud počítač dovede zpracovávat mísení a přidávání přísad, pak se data a podrobnosti o překládkách stáhnou na tento počítač a ten se již postará o další zpracování.

Správa činností provozu na terminále ©Endress+Hauser
Provozní porady na úložných cisternách ©Endress+Hauser
překládková stanice, nákladní auto, strana ©Endress+Hauser
Úložné cisterny na terminále v Rothenburgu ©Endress+Hauser

Stahování