Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Seznamte se s Promass Q 300/500

Specialista s vynikající přesností měření hmotnostního a objemového průtoku a hustoty pro měření kapalin s obsahem plynu.

Promass Q byl navržen tak, aby zastal speciální funkci v oblasti ropného průmyslu a zemního plynu, jakož i v oblasti potravinářství a nápojů. Promass Q je určen pouze pro specifické aplikace, kde jeho funkce a specifikace nabízejí zákazníkům dodatečnou hodnotu a přínosy. Promass Q v roli speciálního přístroje ve spojení se základním portfoliem průtokoměrů Promass tak rozšiřuje naší stávající nabídku a potvrzuje naší pověst technologického a inovačního lídra v oblasti Coriolisových průtokoměrů.

Benefits

 • Mimořádný výkon při měření hustoty za skutečných procesních podmínek. Ideální pro využití ve vysoce náročných aplikacích fakturačního měření objemu a pro špičkové měření hustoty a koncentrace.

 • Nejširší využitelný rozsah průtoku na trhu. Díky minimálním hodnotám nulového bodu a tlakové ztráty je použitelný rozsah průtoku o 20–60 % lepší než jiné přístroje při zachování přesnosti měření ±0,1 % nebo s prémiovou kalibrací ±0,05 %.

 • Radikální zlepšení stability měření u aplikací kapalin s bublinami díky novému provedení průtokoměru společně s unikátní a patentovanou novou funkcí známou jako Multifrekvenční technologie (MFT).

 • Vynikající opakovatelnost, kritický parametr pro fakturační měření a ověřování průtokoměrů.

 • Nejnižší citlivost na měnící se procesní tlak a teplotu na trhu – nabízí robustní a spolehlivé měření ve skutečném světě měnících se procesních podmínek.

 • Vysoké tlaky procesních připojení a ochranného pláště nabízejí vysokou bezpečnost procesu.

 • Menší a lehčí konstrukce oproti jiným zařízením se stejnou jmenovitou světlostí a rozsahem měření.

Lídr v oblasti inovací

Promass 300/500 nečiní žádné kompromisy v oblasti spolehlivosti a přesnosti měření. Zpracování digitálního signálu začíná přímo v inteligentním snímači a je základem pro skutečně víceparametrové měřicí zařízení. Procesní hodnoty, jako jsou hmotnostní průtok, objemový průtok, hustota a teplota, lze měřit pomocí jediného snímače. Díky nabídce široké palety protokolů digitální komunikace včetně EtherNet/IP, Modbus RS485, Profibus DP, ProfiNet, FF, HART a bezdrátového HART, jakož i plně volně konfigurovatelných analogových výstupů, Promass Q 300/500 splňuje veškerá očekávání pro hladkou integraci do systému.

Další funkce, jako je samodiagnostika a nástroj pro ověření funkčnosti průtokoměru „Heartbeat Technology™”, zajišťují bezpečnost výrobku a procesu. Celý měřicí přístroj včetně měřicích trubic a elektroniky lze ověřit stisknutím tlačítka i z řídicí místnosti bez přerušení měření a tím i procesu. Navíc systém sledování zaručuje bezpečnost procesu tím, že měřidlo je v provozuschopném stavu..Inteligentní systém správy dat (HistoROM) ulehčuje výměnu náhradních dílů a výrazně zkracuje doby odstávek. Data o kalibraci a parametry vysílače jsou uloženy a po události údržby se automaticky znovu načtou.

Důmyslný převodník Proline 300 se dvěma komorami a s plným přístupem do hlavice přes čelní víko odstraňuje potřebu otevírání pouzdra elektroniky během uvádění přístroje do provozu. Bezdrátový přístup k integrovanému webovému serveru přístroje dále omezuje potřebu otevírání pouzdra pro budoucí změny nastavení nebo řešení problémů. Webový server umožňuje uživateli spojit se se zařízením pomocí standardního notebooku buď kabelem, nebo bezdrátově prostřednictvím jakéhokoliv Wi-Fi zařízení bez dalšího nářadí, softwaru či komunikačních boxů.

Dále nabízí plně grafický displej s dotykovým ovládáním v kompaktním provedení v hlavici převodníku nebo v odděleném provedení pro přístup z jiného místa procesu.

Všechny tyto výhody zajišťují, že Promass Q 300/500 je optimálním řešením, pokud zákazník požaduje nejvyšší výkon měření ve spojení s více vstupy a výstupy a rychlým a jednoduchým přístupem i v nejnáročnějších procesech a podmínkách prostředí.

Promass Q 500 ©Endress+Hauser
 • Simple products

 • Easy to select, install and operate

Technical excellence

Simplicity

 • Standard products

 • Reliable, robust and low-maintenance

Technical excellence

Simplicity

 • High-end products

 • Highly functional and convenient

Technical excellence

Simplicity

 • Specialized products

 • Designed for demanding applications

Technical excellence

Simplicity

Variable

FLEX selections Technical excellence Simplicity
 • F
 • L
 • E
 • X

Fundamental selection

Meet your basic measurement needs

Technical excellence
Simplicity
 • F
 • L
 • E
 • X

Lean selection

Handle your core processes easily

Technical excellence
Simplicity
 • F
 • L
 • E
 • X

Extended selection

Optimize your processes with innovative technologies

Technical excellence
Simplicity
 • F
 • L
 • E
 • X

Xpert selection

Master your most challenging applications

Technical excellence
Simplicity

Variable