Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Moderní technologie v potravinářském průmyslu 2019

25. 9. 2019 | Brno

Šestý ročník konference bude tradičně zaměřen na představení nejmodernějších technologií a možnosti podpory a údržby již instalovaných aplikací a další podpůrné zařízení pro efektivní výrobu s důrazem na specifické požadavky v oblasti čistoty a hygieny výroby.

Přijměte pozvání na exkluzivní konferenci

Tradičně vystoupí zástupci dodavatelských společností s přednáškami týkajících se technologií a možností implementací do výrobních provozů. Program doplní zástupci potravinářských podniků s případovými studiemi a představitelé oborových organizací. Chybět nebude výstava, kde bude prostor jak pro fyzický kontakt s produkty tak také individuální jednání.

www.konference-tmi.cz

Moderní technologie v potravinářském průmyslu 2019 ©Endress+Hauser