Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Pokročilé řízení biotechnologických procesů

Společnost Nicro dodává řešení na klíč pro fermentory

Od časově náročné analýzy vzorků až po monitoring kritických parametrů ve fermentačních procesech díky kompletním řešením od výběru hardwaru přes vývoj až po analytické služby.

monitoring kritických parametrů ve fermentačních procesech v reálném čase ©Endress+Hauser

In-line monitoring produktů látkové přeměny během fermentačních procesů pomocí Kaiser Ramanovy spektroskopie

Výsledky

  • Bezpečný provoz a časové úspory díky in-line sledování procesu látkové přeměny bez nutnosti odebírání offline vzorků

  • Zdokonalené procesní řízení vedoucí k optimalizované výrobě, vyšší výtěžnosti procesu

  • Ucelené řešení pro fermentaci

Adriana Lepur, vedoucí mikrobiologické laboratoře

Během on-line monitoringu biotechnologického procesu jsem schopna určit okamžik, kdy bakterie přejdou od jednoho zdroje uhlíku k jinému – to je optimální doba pro přívod živin, čímž v konečném důsledku stoupne výtěžnost procesu.

PhD Adriana Lepur, vedoucí mikrobiologické laboratoře
BICRO BIOCentre Ltd, Záhřeb, Chorvatsko

Výzva vytyčená zákazníkem

Typickým ukazatelem postupu fermentace je nedostatek koncentrace rozpuštěného kyslíku v médiích, který udává odhad zbývajícího trvání procesu. Aby se dosáhlo lepšího přehledu o procesu, měla by se rovněž sledovat optická hustota a produkty látkové přeměny. Koncentrace metabolitů by se obvykle mohla měřit off-line pomocí časově náročných chromatografických technik, a proto by vyžadovala vzorkování. To však může způsobit potenciální riziko kontaminace a vést až k úplné ztrátě cenné šarže.

Naše řešení

Společnost Nicro spojila své kompetence s odbornými zkušenostmi společností BIOCentre a Endress+Hauser k tomu, aby poskytla ucelené řešení pro fermentační procesy. To obsahuje:

  • Naprojektování a konstrukce celého fermentačního systému společností Nicro

  • Analyzátor Kaiser Raman Rxn™ a  bIO-PRO sonda od společnosti Endress+Hauser

  • Analytické služby od společnosti BIOCentre s podporou modelovacích služeb S-PACT