Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Endress+Hauser Level+Pressure – ocenění TOP 100

Ideální klima pro inovace

Společnost Endress+Hauser Level+Pressure získává cenu TOP 100 za rok 2021, které oceňuje inovativní malé a střední podniky (SME).

Soutěž TOP 100 zkoumá, zda jsou inovace výsledkem plánovaného přístupu. nebo jsou jen náhodné, a kromě toho sleduje, jak si řešení vedou na trhu. Příjemci ocenění jsou určováni na základě vědeckého výběrového řízení.

Inovační dovednosti a přijímání odpovědnosti jako cíl

Endress+Hauser získala nejvyšší hodnocení v kategoriích Procesy/organizace a Inovační klima. Tato kritéria se odvíjí od toho, jak jsou ve společnosti organizovány inovační procesy a do jaké míry pracovní atmosféra podporuje kreativitu pracovníků.

Z tohoto důvodu je generální ředitel Dr. Peter Selders z ceny obzvláště potěšen. „Naším primárním cílem je dát našim zaměstnancům větší nezávislost a větší odpovědnost. S ohledem na to je chceme povzbudit k vytváření nových cest a rozvíjení sebe sama a jejich inovačních schopností.“

Vzdělávací programy a živná půda pro nové přístupy

Jako důkaz, že se společnost zaměřuje na své inovační schopnosti, může společnost Endress+Hauser Level+Pressure poukázat na své vzdělávací programy pro zaměstnance i na vytvoření inovační laboratoře a zapojení výkonného managementu do procesu řízení inovací. Inovační laboratoř je navržena tak, aby sloužila jako živná půda pro nové přístupy a obchodní modely a pro přenos úspěšných metod do hlavní oblasti podnikání.

Video je k dispozici pouze v němčině.