Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Online nástroje

Adresa, telefony, e-maily

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Vysílač mikrovlnné bariéry
Soliwave FQR57

Převodník pro bezkontaktní detekci limitní hladiny a sledování průtoku sypkých materiálů

 • Soliwave FQR57 ©Endress+Hauser
 • Soliwave FQR57 ©Endress+Hauser

Mikrovlnná bariéra Soliwave využívá bezkontaktní metodu pro detekci limitní hladiny a průtoku sypkých materiálů (průtok / bez průtoku, trend). Zařízení je rovněž vhodné k detekci a počítání předmětů, k detekci nánosů a rovněž k sledování plnicích procesů a bodů, kde dochází k přenosu materiálu. Lze je instalovat v kontejnerech, potrubích, násypkách, plnicích stanicích, šachtách, filtrech nebo spádových kanálech. Měření je možné provádět z vnější strany skrz nekovový materiál kontejneru.

Výhody

 • Jednoduchá armatura se závitem R 1½, 1½ NPT nebo G 1½ (s pojistnou maticí)

 • Mechanická robustní konstrukce zajišťuje úsporu nákladů během celého životního cyklu produktu: bez opotřebení, během procesu vlhčená diafragma keramického senzoru (volitelné), dlouhá životnost a provozuschopnost, bezúdržbový provoz

 • Vyšší bezpečnost sledování limitní hladiny díky volitelnému integrovanému sledování průtoku sypkého materiálu

 • Princip měření téměř nezávislý na vlastnostech procesu

 • Lze rovněž používat v náročných aplikacích, kde jiné metody měření selhávají

 • Snadné ovládání prostřednictvím zařízení Nivotester FTR525 s grafickým displejem šetří čas a snižuje náklady

Oblast použití

Bezkontaktní (bez opotřebení a údržby) detekce limitní hladiny (min./max.) a sledování průtoku (průtok / bez průtoku, trend) pro sypké materiály.

 • Detekce, počítání a polohování předmětů

 • Detekce a analýza nánosů a kontaminace ve filtrech

 • Sledování plnicích procesů

 • Monitoring bodů, kde dochází k přenosu materiálů

 • Pro aplikace s vysokou teplotou do 450 °C

 • Pro aplikace s vysokým tlakem do 20 bar

 • Mezinárodní certifikáty ochrany proti výbuchu

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Předchůdce / Nástupce

Předchůdce: Soliwave FQR50

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Související novinky