Kompletní instrumentace pro proces kosmetické výroby

Dodavatel kompletních služeb pomáhá zvyšovat efektivitu a zkrátit čas uvádění produktů na trh

Poptávka po kosmetických produktech roste díky novým trhům a skupinám uživatelů. V důsledku této skutečnosti do tohoto konkurenčního prostředí vstupují noví hráči. V souvisejícím souboji o podíl na trhu jsou rozhodujícími faktory především čas uvádění produktů na trh a flexibilita výroby. To vyžaduje moderní, plně automatizované procesy, které s výhodou využívají digitálních technologií. Se společností Endress+Hauser jakožto partnerem schopným dodat celou škálu inovativní instrumentace, služeb a řešení získáte účinný odrazový můstek.

Co pro vás můžeme udělat

Jako výrobce kosmetiky a produktů pro osobní péči se jistě zabýváte nejen složkami produktu, které musí splňovat očekávání spotřebitelů a požadavky na bezpečnost, ale čelíte také rostoucímu rozsahu předpisů ohledně trvalé udržitelnosti vaší výroby. Za těchto podmínek potřebujete spolehlivé a inteligentní přístroje. S využitím kompletního portfolia instrumentace pro procesy kosmetické výroby vám společnost Endress+Hauser může pomoci šetřit vodou, energií, surovinami a časem a současně zaručit bezpečnost a snížit rizika.

 • Přesné a průběžné dávkování a plnění s využitím průtokoměrů

 • Eliminace ztrát energie a surovin díky přesné rovnováze hmotnosti a energie

 • Inline měření kvalitativních parametrů pro řízení viskozity a hustoty

 • Správa surovinových zásob na základě spolehlivého měření hladiny

 • Kalibrace přímo v provozu k zajištění plné shody s předpisy a lepší využitelnosti technologie

Zjistěte, kde poskytujeme podporu vašich výrobních procesů

přehled, procesní mapa, kosmetika, osobní péče, kosmetická výroba ©Endress+Hauser

Přehled procesů v kosmetické výrobě

objemové kapaliny, kosmetika, osobní péče, kosmetická výroba ©Endress+Hauser

Místa měření v rámci skladování objemových kapalin

objemové práškové materiály, kosmetika, osobní péče, kosmetická výroba ©Endress+Hauser

Místa měření v rámci skladování objemových práškových materiálů

dávkový mísič, kosmetika, osobní péče, kosmetická výroba ©Endress+Hauser

Místa měření v dávkovém mísiči

inline mísič, kosmetika, osobní péče, kosmetická výroba ©Endress+Hauser

Místa měření v inline mísiči

plnění a balení, kosmetika, osobní péče, kosmetická výroba ©Endress+Hauser

Místa měření v plnicí lince

čištění vody, kosmetika, osobní péče, kosmetická výroba ©Endress+Hauser

Místa měření v procesu čištění vody

proces CIP, kosmetická výroba ©Endress+Hauser

Místa měření v procesu čištění v místě provozu (CIP)

Aplikace

kosmetika, osobní péče, mísič, proces kosmetické výroby, dávkování

Spravujte své zásoby surovin

Aktivní přísady v oblasti kosmetické výroby jsou vysoce nákladné a musí se řádně skladovat a monitorovat. Naše technologie vám pomohou spravovat skladové zásoby a omezit množství odpadů. Náš hladinový spínač Liquiphant FTL50 vás například dokáže ochránit před přeplněním zásobníků a netěsnostmi. Existují různé technologie na měření skladových zásob, například hydrostatické tlakové senzory, radarové měření hladiny nebo kapacitní měření. Naše technologie nabízejí moderní a spolehlivá řešení s jednoduchou údržbou a monitoringem v reálném čase.

kosmetika, osobní péče, mísič, proces kosmetické výroby

Správná směs pro správný produkt

Mísení je nejnáročnějším krokem v procesních postupech a zároveň je klíčové pro dosažení kvality finálního produktu. Přesné přidávání a mísení surovin a rovněž efektivní využívání energie a vody může minimalizovat odpadovost a podstatným způsobem ušetřit peníze. Při manipulaci s kapalinami se musíte vypořádat s lepkavými produkty, často na bázi oleje, navíc s různými viskozitami a hustotami. Abychom pomohli zaručit kvalitu vašeho produktu v tomto náročném prostředí, nabízíme následující:

 • Spolehlivé a přesné měření průtoku pomocí přístrojů Promass Q, dokonce i v médiích s rozptýleným plynem

 • Přesné měření viskozity pomocí přístrojů Promass I

 • Bezpečné a hladce probíhající procesy s přístroji Liquiphant a Liquipoint FTW33 pro lepkavé produkty

 • Minimalizované ztráty energie prostřednictvím řešení na monitoring a správu

kosmetika, osobní péče, mísič, proces kosmetické výroby, dávkování, plnění

Přesné a průběžné plnění a dávkování

Naše průtokoměry přinášejí vysokou přesnost do vašich dávkovacích a plnicích procesů a zaručují, aby pokaždé bylo přidáno přesné množství daného produktu. Jelikož neobsahují žádné mechanické díly, odpadají vysoké náklady na údržbu i nutnost přerušení procesu. Protokoly digitální komunikace vám navíc poskytují možnost důsledného řízení a kontroly celého plnicího procesu.

kalibrace přímo v provozu, mobilní kalibrační přípravek, kalibrace průtoku

Kalibrace přímo v provozu k zajištění efektivity a shody s předpisy

Vzhledem k nutnosti dodržovat klíčové ukazatele výkonnosti a ke každodennímu časovému tlaku je nejlepší provádět kalibraci přímo v provozu. To vám pomáhá zkrátit období odstávek výroby a dobu nutnou na provedení kalibrace na absolutní minimum. Pro společnost Endress+Hauser je oblast kalibrace jednou z jejích hlavních kompetencí. Nabízíme kompletní portfolio kalibračních služeb poskytovaných přímo v provozu, abychom vám tak poskytli podporu při vašich činnostech. Můžeme například provést kalibraci průtoku přímo v provozu pomocí našich mobilních přípravků, které jsou plně navázané na naše akreditovaná kalibrační pracoviště.

kosmetika, osobní péče, mísič, proces kosmetické výroby, plnění, dávkování

S certifikací od hlavy až po paty

Pro včasné odhalení problémů, které mohou ovlivnit kvalitu vašich kosmetických produktů, má zásadní důležitost dodržování norem, jako například ISO 17025 a řádná výrobní praxe pro kosmetickou výrobu od FDA. Podle tohoto návrhu doporučení by se vybavení mělo pravidelně kalibrovat nebo kontrolovat v souladu se standardními provozními postupy (SOP) a výsledky kontrol by se měly v případě potřeby dokumentovat. Naše produkty, služby a řešení zahrnují všechna potřebná schválení a dokumentaci pro pracoviště řídící se předpisy pro řádnou výrobní praxi.

Prohlédněte si naše portfolio!

Výhody

Svět kosmetických produktů se pohybuje velmi rychle. Společnost Endress+Hauser má přes 65 let zkušeností se zdokonalováním procesů svých zákazníků na základě vlastní znalosti procesů a průmyslových zkušeností. Chápeme problematiku vašich provozů a ctíme svůj závazek k nalezení nejlepšího možného řešení pro potřeby vaší aplikace, abyste udrželi náklady pod kontrolou a dosahovali nejkratšího možného času uvádění svých produktů na trh.

 • 100%

  pokrytí parametrů vašeho procesu

 • 100%

  shoda výroby s kvalitativními standardy

 • 10%

  snížení nákladů na energie během 18 měsíců v průmyslových zařízeních s certifikací ISO 50001