Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Online nástroje

Adresa, telefony, e-maily

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Analogový snímač pH
Ceraliquid CPS41

Skleněná pH elektroda pro aplikace s rychle se měnícím složením média a pro aplikace s nízkou vodivostí

  • Ceraliquid CPS41 – analogový senzor pH s doplnitelným kapalným elektrolytem KCl ©Endress+Hauser
  • Hodnota pH kapaliny se vypočítá na základě potenciometrického měření. Toto video ukazuje princip měření.

Ceraliquid CPS41 je analogový specialista pro měření pH v náročných chemických aplikacích v médiích s nízkou vodivostí nebo s vysokým obsahem organických rozpouštědel. Senzor má rychlou odezvu a garantuje spolehlivý provoz i v aplikacích s rychle se měnícím složením média.

Výhody

  • Je odolný vůči otravě díky neustálému doplňování elektrolytu KCI a oddělenému referenčnímu systému

  • Kapalný elektrolyt KCl umožňuje použití při velmi nízkých hodnotách vodivosti (= 0,1 µS/cm)

  • Vhodný pro čištění na místě (CIP) a sterilizaci na místě (SIP)

  • Je ideální pro média s rychle se měnícím složením: Kombinace tekutého elektrolytu KCl s keramickou membránou umožňuje krátké časy odezvy

Oblast použití

Média s velmi nízkou vodivostí nebo vysokým podílem organických rozpouštědel nebo alkoholů a média s rychle se měnícím složením:

  • chemický průmysl

  • elektrárny, např. napájecí voda kotlů

  • Life sciences, např. WFI

Se schválením ATEX, FM a CSA pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Úspěšné projekty