Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Optimalizovaný logistický systém pro nádržové systémy

Do basilejského závodu společnosti Brenntag Schweizerhall AG jsme implementovali vysoce efektivní logistický koncept

Distributor chemikálií společnost Brenntag Schweizerhall AG podala jasný důkaz své způsobilosti, pokud jde o přiblížení se k zákazníkovi skrze partnerství: Společnost začala působit v komplexu Infrapark Baselland, čímž mohla dodávat chemické suroviny přímo místním firmám.

Rozvaděč s integrovaným ovládacím panelem.

Výhody

  • Chemické suroviny v požadovaném množství a koncentraci „přesně na čas“

  • Rychlejší a spolehlivější výměna dat díky integraci 9 výrobních budov v automatizační síti

  • Kompletní dodávka celé automatizační technologie a její uvedení do provozu, a to z jediného zdroje

Wolfram Heymann, generální ředitel, Brenntag Schweizerhall AG

„Za účelem včasné realizace dodávek chemických surovin je účinná automatizační technologie nutností.“

Wolfram Heymann, generální ředitel
Brenntag Schweizerhall AG

Požadavky zákazníka

Vybudování takovýchto závodů nezahrnuje jen obyčejné problémy, neboť na práci s kyselinou sírovou, kyselinou chlorovodíkovou a hydroxidem sodným se vztahují přísnější bezpečnostní opatření. Proto byla nejdříve provedena analýza rizik, která by posloužila jako základ projektu. Tento projekt rovněž zahrnoval plnou automatizaci všech procesů. Společnost Brenntag Schweizerhall AG zvolila společnost Endress+Hauser (Schweiz) AG jako dodavatele měřicí techniky a automatizačních technologií.

Řešení společnosti Endress+Hauser

Bylo třeba implementovat veškeré aspekty automatizačního konceptu. Úkolem bylo řídit veškeré postupy spolehlivě v závislosti na provedené analýze rizik a navrhnout systém v závodě tak, aby provoz mohl probíhat snadno a plynule. Závod je řízen pomocí osmi místních stanic a také ze sídla společnosti Brenntag Schweizerhall AG v Basileji.

Možnosti dodání

  • Základní a detailní inženýrské činnosti

  • Měřicí technologie

  • Vizualizace procesu

  • Uvedení do provozu

  • Dokumentace

  • Školení provozního personálu