Vedení společnosti

Úkoly a odpovědnosti představenstva a dozorčí rady společnosti Endress+Hauser

Provádění a podílení se na firemní strategii správnými rozhodnutími v každodenním podnikání: to je povinnost představenstva – s podporou dozorčí rady.

Představenstvo

©Endress+Hauser

Členové a odpovědnosti (zleva): Pieter de Koning (IT), Roland Kienzler (Personální oddělení, do 30.6.2018, od 1.října 2018 Jörg Stegert), finanční ředitel Dr Luc Schultheiss, Dr Heiner Zehntner (Právní oddělení), generální ředitel Matthias Altendorf, Dr Manfred Jagiella (Analytic činnosti), Nikolaus Krüger (Prodej) a Dr Andreas Mayr (Marketing, komunikace a technologie).

Všichni členové představenstva jsou jmenováni dozorčí radou. Jsou odpovědni valné hromadě – jinými slovy rodinným akcionářům. Každý člen představenstva má jasně definované odpovědnosti. Celková odpovědnost spočívá na generálním řediteli společnosti Endress+Hauser.

Vedení společnosti

Členové představenstva vypracovávají strategii a realizují ji po konzultaci s dozorčí radou. Aby mohli odpovědně provádět tuto činnost, musí mít přehled o všech oborech. Jejich úkolem je sledovat a zavádět nové směry, technický vývoj a vhodné příležitosti pro naši společnost se zřetelem na eliminaci rizik.

Harmonizace činností

Skutečnost, že dceřiné společnosti, jako jsou prodejní nebo výrobní centra, fungují nezávisle, je součástí firemní kultury společnosti Endress+Hauser. Úkolem členů představenstva je sjednotit tyto činnosti a uvést je do souladu s cíli celého podniku – prostřednictvím definicí, smluv, jednání a diskusí.

Dozorčí rada

©Endress+Hauser

Dozorčí rada (zleva): Dr Heiner Zehntner (Tajemník), Thomas Kraus, Dr Hans Jakob Roth, Michael Ziesemer, Klaus Endress (President), Antonietta Pedrazzetti, Hans-Peter Endress a Mathis Büttiker.