Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Online nástroje

Kontaktní informace

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Vedení společnosti

Úkoly a odpovědnosti představenstva a dozorčí rady společnosti Endress+Hauser

Provádění a podílení se na firemní strategii správnými rozhodnutími v každodenním podnikání: to je povinnost představenstva – s podporou dozorčí rady.

Představenstvo

Členové a odpovědnosti (zleva): Pieter de Koning (IT), Roland Kienzler (Personální oddělení), finanční ředitel Dr Luc Schultheiss, Dr Heiner Zehntner (Právní oddělení), generální ředitel Matthias Altendorf, Dr Manfred Jagiella (Analytic činnosti), Nikolaus Krüger (Prodej) a Dr Andreas Mayr (Marketing, komunikace a technologie).

Všichni členové představenstva jsou jmenováni dozorčí radou. Jsou odpovědni valné hromadě – jinými slovy rodinným akcionářům. Každý člen představenstva má jasně definované odpovědnosti. Celková odpovědnost spočívá na generálním řediteli společnosti Endress+Hauser.

Vedení společnosti

Členové představenstva vypracovávají strategii a realizují ji po konzultaci s dozorčí radou. Aby mohli odpovědně provádět tuto činnost, musí mít přehled o všech oborech. Jejich úkolem je sledovat a zavádět nové směry, technický vývoj a vhodné příležitosti pro naši společnost se zřetelem na eliminaci rizik.

Harmonizace činností

Skutečnost, že dceřiné společnosti, jako jsou prodejní nebo výrobní centra, fungují nezávisle, je součástí firemní kultury společnosti Endress+Hauser. Úkolem členů představenstva je sjednotit tyto činnosti a uvést je do souladu s cíli celého podniku – prostřednictvím definicí, smluv, jednání a diskusí.

Dozorčí rada

Dozorčí rada (zleva): Dr Heiner Zehntner (Tajemník), Thomas Kraus, Dr Hans Jakob Roth, Michael Ziesemer, Klaus Endress (President), Antonietta Pedrazzetti, Hans-Peter Endress a Mathis Büttiker.

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com