Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Společnost Endress+Hauser se zapojuje do partnerské sítě Eplan

Spolupráce mezi všemi dodavateli zvyšuje efektivitu inženýringu

Dodavatel řešení, společnost Eplan, vytvořil partnerskou síť, která stávajícím a novým partnerstvím poskytuje rámec pro zdokonalení spolupráce a marketingový nástroj a softwarová rozhraní pro inženýrské procesy. Společnost Endress+Hauser se rovněž stala členem této sítě s cílem dále zvýšit intenzitu dlouhodobého partnerství.

Cloudová řešení hrají klíčovou úlohu v rámci digitální transformace, při níž je stále důležitější, aby spolu dodavatelé byli schopni navzájem spolupracovat. S ohledem na to společnost Eplan začala v roce 2021 realizovat své plány sloučením know-how zúčastněných společností do své partnerské sítě. „Postupnou profesionalizací naší sítě systematicky rozšiřujeme výhody pro koncového uživatele,“ uvedl Marco Litto, Senior Vice President pro strategii a firemní program společnosti Eplan.

„Stále vyšší počet zákazníků potřebuje individuální řešení. Právě z toho důvodu existuje tak vysoká poptávka po inženýrských a plánovacích službách. Partnerská síť nám usnadňuje řešit potřeby našich zákazníků a poskytovat jim cílenou podporu v inženýrském procesu,“ říká Boris Mann, projektový manažer společnosti Endress+Hauser.

Nová síť definuje propojovací nástroje sloužící k další integraci nástrojů a softwaru v rámci hodnotového řetězce. Intenzivní výměna mezi výrobci zjednodušuje integraci široké palety systémů využívaných u zákazníků.

Výkonnost inženýrských procesů

Jakožto jeden z technologických specialistů v síti společnost Endress+Hauser zpřístupnila v datovém portálu Eplan svou vlastní technologii konfigurátoru produktů. Uživatelé tak ve výsledku mohou s výhodou využívat centrální informační platformu, která sahá od projekčních činností až po oblast prodeje.

Zákazníci mohou tuto platformu využívat ke konfiguraci přístrojů v pouhých několika krocích a v případě potřeby zadat objednávku. Všechna požadovaná data, výkresy a dokumenty jsou navíc k dispozici po pouhém stisku tlačítka, přičemž všechny tyto funkce zaručují kvalitu projektové dokumentace a zvyšují efektivitu plánovacího procesu.

Spolupráce mezi všemi dodavateli zvyšuje efektivitu inženýringu ©Endress+Hauser

Společnost Endress+Hauser se připojuje k partnerské síti Eplan s cílem dále zvýšit intenzitu dlouhodobého partnerství.

Kontakt