Co děláte, abyste zabránili přeplnění nádrže?

Dodáme bezkonkurenční řešení, které řeší celou bezpečnostní smyčku

Skladovací nádrže často obsahují kapaliny, které jsou nebezpečné pro životní prostředí. Pokud nejsou správně sledovány, může dojít k závažným incidentům – např. ke zranění vašich pracovníků. Něco tak jednoduchého, jako je vadný plovákový spínač, může způsobit problémy, pokud selže v případě, když kapalina dosáhne nebezpečně vysoké úrovně v nádrži. Při přetečení se tvoří oblak nebezpečných par, což může vést k výbuchu a požáru. Takže systémy prevence přeplnění jsou nutností – ale mohou být nákladné, problematické při realizaci a náročné na údržbu.

Zkraťte čas uvádění do provozu a snižte náklady na údržbu

Rozvaděč zařízení pro prevenci přeplnění od společnosti Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Náš předkonfigurovaný balíček řešení snižuje náklady projektu až o 20 % a snižuje rizika při realizaci, protože je založen na standardním přístupu s opakovanými řešeními konstrukce, která jsou otestována a zdokumentována. Společně se společností Rockwell Automation jsme vyvinuli kompletní a integrované řešení, které je schopno vyřešit celou bezpečnostní smyčku od měření a monitorování až po ovládací prvky. Přístroje jsou přednastavené, na místě je nutná pouze parametrizace a propojení. Celé řešení je modulární  .

Lepší rozšiřitelnost a využitelnost

  • Shoda s průmyslovými osvědčenými postupy a standardy, normami API 2350 a IEC 61511

  • Možnost rozšíření podle vašich potřeb

  • Vhodné pro ručně a automaticky provozovaná zařízení

  • Až do úrovně SIL 3

  • Zobrazení podrobných varovných a výstražných zpráv na textových displejích a ovládacím panelu

  • Použitelné pro bezporuchové (FailSafe) výstražné signalizace horní hladiny a havarijní alarmy

Lepší přehlednost a návaznost

  • Integrovaný postup automatizovaného zkušebního testu (podána žádost o patent)

  • Automatický záznam všech událostí pro lepší přehlednost a návaznost

  • Záložní jednotka UPS až pro 30 minut provozu

  • Volný výběr nádrže uživatelem pro zjednodušení přiřazení alarmu