Úprava průmyslových vod

Pro bezpečné a efektivní procesy je zásadně důležitá úprava průmyslových vod

Voda je nejen základem veškerého života, ale rovněž kritická složka v průmyslové výrobě. Používá se k chlazení, čištění, ohřevu a proplachování a rovněž jako pitná voda pro zaměstnance. Aby se však voda používala bezpečně bez škodlivého vlivu na procesy, musí se nejprve upravit. Jednou z největších výzev, kterým provozovatelé technologických celků čelí z hlediska úpravy průmyslových vod, je vyvážení efektivity a kvality vody.

Naše nabídka

V závislosti na tom, jakým způsobem se voda používá, jsou konkrétní výzvy odlišné a k danému postupu jsou potřeba odlišné procesy. U provozů umístěných na vzdálených místech může být například nejprve nutné vyrábět pitnou vodu odsolením mořské vody. Jiná odvětví, jako například ocelářský průmysl, potřebují vodu pro procesy výroby páry a chlazení. A voda, která se používá přímo ve výrobním provozu, nazývaná procesní voda se musí upravit tak, aby byla zaručena kvalita produktů a efektivita procesu.

 • Membránová filtrace

 • Chladicí a ohřívací voda

 • Úprava procesní vody

Procesy úpravy průmyslových vod

Úpravy průmyslových vod ©Endress+Hauser
Membránová filtrace ©Endress+Hauser
Oxidace a výměna plynů ©Endress+Hauser

Procesy úpravy průmyslových vod

Membránová filtrace

Membránová filtrace

Membránová filtrace je jedinečná technologie pro úpravu vod, jako jsou procesní nebo odpadní vody. V závislosti na velikosti pórů lze membránovou filtraci používat k dosahování různých cílů úpravy: od mechanické separace bakterií nebo virů až po separaci jednotlivých iontů pro účely odsolování. Klíčovými hydraulickými parametry pro řízení procesu jsou průtok a tlak, ale nezbytné je rovněž přesné sledování kvality na přítoku pro dosažení vysoké účinnosti filtrace a dlouhé životnosti filtrační membrány.

Analytický panel pro analýzu kapalin

Chladicí a ohřívací voda

Koroze, zanášení a tvorba vodního kamene snižují efektivitu procesů chlazení a ohřevu a mohou způsobovat závažné zdravotní problémy. Právě z toho důvodu je standardní praxí filtrovat chladicí vodu a dávkovat do ní biocidní přísady, které zamezují růstu vodních řas, hub a bakterií. Pro řízení těchto procesů je potřeba sledovat různé hodnoty, jako například pH a obsah kyslíku ve vodě. Naše portfolio produktů pro analýzu kapalin zahrnuje digitální senzory a převodníky a rovněž individuálně přizpůsobitelné analytické panely.

Digitální senzory a převodníky pro analýzu vody

Úprava procesní vody

Procesní voda, která se používá přímo s požadovaným výsledným produktem, musí mít určité vlastnosti, aby bylo dosaženo optimální kvality produktů. K tomu mohou náležet určité filtrační procesy nebo přidávání chemických přípravků pro odstranění nerozpuštěných látek nebo bakterií nebo pro úpravu hodnoty pH nebo obsahu kyslíku. Naše digitální analytické senzory a převodníky vám umožňují bezpečně sledovat výstup těchto procesů, zatímco naše průtokoměry dohlížejí na dávkování přísad.

Prohlédněte si naše portfolio!

Výhody

Společnost Endress+Hauser má více než 60 let zkušeností v oboru vodárenství a vodního hospodářství. Zákazníci ze segmentu komunálních i průmyslových společností důvěřují expertíze našich zaměstnanců a našemu specifickému portfoliu, které bylo sestaveno s uvážením výzev, kterým naši zákazníci čelí. Dokážeme vám pomoci zaručit dostupnost technologie, kvalitu produktů a efektivitu nákladů.

 • Více než 60 let

  zkušeností v oboru vodárenství a vodního hospodářství

 • 250 000

  digitálních analytických senzorů nainstalovaných po celém světě

 • O 40 %

  delší provozní životnost našich digitálních senzorů