Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Úprava průmyslových vod

Výkonná a spolehlivá úprava průmyslových vod má zásadní význam pro bezpečnost a efektivitu procesů

Úprava průmyslových vod představuje zásadně důležitou činnost v mnohých odvětvích. Pro provozovatele technologických celků je hlavní výzvou sloučit výkonnost s bezpečností při optimalizaci nákladů na úpravu průmyslových vod, aniž by tím bylo ohroženo její zamýšlené využívání v rámci procesu. Nároky na úpravu se liší z hlediska výsledné kvality, složení a hodnoty pH podle toho, zda se jedná o chlazení, nebo páru ve výrobě, o specifické procesní vody, nebo vodu pro přímou lidskou spotřebu. Naše portfolio v oblasti úpravy průmyslových vod umožňuje dosáhnout vysoké výkonnosti v jakékoli situaci.

Jak můžeme pomoci

Společnost Endress+Hauser nabízí široké portfolio individuálně přizpůsobené podle jedinečných a různorodých nároků na úpravu průmyslových vod. Naše měřicí technika umožňuje našim zákazníkům zvyšovat procesní bezpečnost a výkonnost:

 • Membránová filtrace

 • Chlazení a ohřev vody

 • Úprava procesní vody pro specifické požadavky

Aplikace

Membránová filtrace

Membránová filtrace představuje jedinečnou technologii pro úpravny vod a lze ji používat k dosahování různých cílů úpravy, kdy různé velikosti pórů membrán umožňují mechanickou separaci bakterií nebo virů až po separaci jednotlivých iontů pro účely odsolování. Výkonnost a životnost membránové filtrace závisí na pravidelném monitoringu několika parametrů vody.

Membránová filtrace
Naše expertíza v předmětném oboru

Portfolio instrumentace od společnosti Endress+Hauser je široké a velice univerzální a umožňuje přesný a spolehlivý monitoring parametrů pro optimální výkonnost a životnost membrán:

Chladicí a ohřívací voda

Koroze, zanášení a tvorba vodního kamene snižují efektivitu procesů chlazení a ohřevu a mohou způsobovat závažné zdravotní problémy. Filtrace chladicí vody a dávkování biocidů do vody za účelem prevence růstu řas, plísní a bakterií jsou standardní provozní postupy. Účinnost těchto procesů závisí na spolehlivém, nepřetržitém monitoringu parametrů vody, jako například pH a obsahu kyslíku.

Chladicí a ohřívací voda
Naše expertíza v předmětném oboru

Naše portfolio produktů pro analýzu kapalin zahrnuje digitální senzory a převodníky a rovněž individuálně přizpůsobitelné analytické panely pro spolehlivé sledování klíčových parametrů:

Úprava procesní vody

Aby byla zachována stálá kvalita produktů, musí procesní voda používaná přímo v koncových produktech trvale vyhovovat specifickým vlastnostem. Nezbytné parametry, jako například pH, zákal a obsah kyslíku, musí být zaručeny prostřednictvím filtrace a přidáváním přesných dávek chemických přísad.

Úprava procesní vody
Naše expertíza v předmětném oboru

Naše portfolio průtokoměrů, digitálních analytických senzorů a převodníků umožňuje dosáhnout shody se specifikacemi procesních vod:

 • Dávkujte chemické přísady přesně prostřednictvím průtokoměrů

 • Monitorujte bezpečně výsledky procesů pomocí technologie Memosens

Procesy úpravy průmyslových vod

Úpravy průmyslových vod ©Endress+Hauser
Membránová filtrace ©Endress+Hauser
Oxidace a výměna plynů ©Endress+Hauser

Výhody

Společnost Endress+Hauser má více než 60 let zkušeností v oblasti vodárenství a vodního hospodářství. Zákazníci ze segmentu komunálních i průmyslových společností důvěřují expertíze našich zaměstnanců a našemu specifickému portfoliu, které bylo sestaveno s uvážením výzev, kterým naši zákazníci čelí. Dokážeme vám pomoci zaručit dostupnost technologie, kvalitu produktů a efektivitu nákladů.

 • Více než 60 let

  zkušeností v oboru vodárenství a vodního hospodářství

 • 250 000

  digitálních analytických senzorů nainstalovaných po celém světě

 • O 40 %

  delší provozní životnost našich digitálních senzorů

Prohlédněte si naše portfolio!

Související příběhy

Jiné průmyslové obory