Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Čištění odpadních průmyslových vod

Optimalizace čištění odpadních průmyslových vod pro efektivní zajištění shody s příslušnými předpisy

Čištění odpadních průmyslových vod je pro mnohé provozovatele technologických celků neodmyslitelnou výzvou, jelikož odpadní vody jsou vedlejším produktem mnohých průmyslových procesů. Opětovné využití odpadních vod v sekundárních funkcích může přinést zvýšení efektivity provozu. Pokud použití není možné, zůstává jedinou alternativou vypuštění do odpadní sítě nebo do přírody. Vzhledem k přísným předpisům kvůli ochraně bezpečnosti osob a životního prostředí je úprava odpadních vod pro účely jejich vypouštění velmi nákladná a komplexní úloha. Naše portfolio v oblasti čištění odpadních průmyslových vod je schopné zaručit optimální průběh procesů.

Jak můžeme pomoci

Společnost Endress+Hauser nabízí kompletní portfolio monitorovacích a analytických technologií a svým zákazníkům umožňuje upravovat jejich průmyslové odpadní vody efektivněji a s důslednějším dodržováním příslušných předpisů. Ruku v ruce s tím jde také optimalizace procesů, jako například:

 • Opětovné využití odpadních vod

 • Anaerobní vyhnívání

 • Biologická úprava

 • Likvidace kalu

Aplikace

Opětovné využití odpadních vod

Opětovné využívání nebo recyklace odpadních vod nabízí dvojí výhodu v podobě snížení množství odebírané vody a současně minimalizace nákladů na vypouštění odpadních vod. Aby však bylo možné odpadní vody bezpečně recyklovat jako průmyslovou vodu, musí se upravit v souladu s budoucím použitím. To zahrnuje různé procesy, jako například flotaci, sedimentaci a filtrování.

Opětovné využití odpadních vod
Naše expertíza v předmětném oboru

Portfolio společnosti Endress+Hauser umožňuje přesné sledování a řízení hodnot tlaku na přítoku, kvality a průtoku, které mají zásadní důležitost pro prevenci poškození filtrů na odpadní vody.

Anaerobní vyhnívání

Anaerobní vyhnívání je účinný proces předběžné úpravy u odpadních vod s vysokou chemickou spotřebou kyslíku (CHSK), které jsou běžné například v papírenském průmyslu, přičemž převádí určitý podíl organického zatížení na bioplyn. Pro účinné řízení anaerobního vyhnívání je nezbytný přesný monitoring několika různých parametrů v rámci celého procesu.

Anaerobní vyhnívání
Naše expertíza v předmětném oboru

Společnost Endress+Hauser nabízí kompletní řadu monitorovacích technologií pro řízení a optimalizaci celého procesu anaerobního vyhnívání, jako například:

Biologická úprava

Po anaerobním vyhnívání jsou odpadní vody s vysokým organickým zatížením, například z potravinářských provozů, často upravovány v biologickém stupni, aby se snížil obsah organických složek. Hlavní výzvou při využívání biologické úpravy je zaručení přítomnosti správných podmínek, které by umožnily biologickou činnost, přičemž klíčové je přesné sledování příslušných parametrů, jako například obsahu amoniakálního dusíku, dusičnanů a kyslíku.

Biologická úprava
Naše expertíza v předmětném oboru

Společnost Endress+Hauser nabízí řadu vysoce přizpůsobivých analyzátorů a senzorů umožňujících přesný monitoring mnoha různých parametrů v biologických stupních:

Kalové hospodářství

Kalové hospodářství je nákladné a složité a zahrnuje různé procesy, jako například zhušťování nebo odvodňování. Výkonnost obou procesů závisí na přesném sledování parametrů, jako například průtoku, obsahu nerozpuštěných látek a hustoty, aby bylo zaručeno optimální využívání aditiv a pomocných látek.

Kalové hospodářství
Naše expertíza v předmětném oboru

Portfolio společnosti Endress+Hauser obsahuje vysoce účinné průtokoměry na měření všech zásadně důležitých parametrů pro optimalizaci dávkování chemických látek v rámci likvidace kalů:

Získejte více informací o čištění odpadních průmyslových vod

Čištění odpadních průmyslových vod ©Endress+Hauser
Membránová filtrace ©Endress+Hauser
Biologická úprava odpadních vod ©Endress+Hauser
Vysoušení kalu ©Endress+Hauser
Vyhnívání kalu ©Endress+Hauser

Výhody

Díky více než 60 letům zkušeností, které jsme získali na základě spolupráce s našimi zákazníky v oboru vodohospodářství a čištění odpadních vod, jsme vyvinuli široké portfolio měřicích technologií, automatizačních řešení a služeb, které se hodí k řešení problematických úkolů našich zákazníků. Chápeme specifické výzvy spojené s optimalizací nákladů na jedné straně a zaručením kvality vypouštěné vody pro vyhovění zákonům na ochranu životního prostředí.


 • 30 %

  nákladů na energie vynaložené na provzdušňování lze ušetřit přesnějším řízením procesu aerace

 • 20 %

  potenciální úspora nákladů na chemikálie používané k úpravě vlastností v rámci kalového hospodářství

 • 250 000

  digitálních analytických senzorů nainstalovaných po celém světě

Prohlédněte si naše portfolio!

Související příběhy

Jiné průmyslové obory