Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Technologie Heartbeat™ – spolehlivé a flexibilní ověřovací zkoušky

Chytrá alternativa na poli funkční bezpečnosti

Pro bezpečnostní aplikace musejí průtokoměry splňovat nejpřísnější požadavky na spolehlivost. S technologií Heartbeat™ nabízí nová generace řady Proline bezprecedentní rozsah diagnostických možností v celém prostoru od měřicího potrubí až po výpust. To zaručuje mimořádně nízké zbytkové riziko selhání pasivní ochranné funkce. Náš princip ‚bezpečnost daná konstrukcí‘ je doplňován zpětně sledovatelnou kalibrací z výroby a redundancí interních referencí, díky čemuž se dosahuje minimálních četností závad v souladu s IEC 61508.

Výhody

 • Průtokoměry Proline: maximální bezpečnost a spolehlivost

 • Maximální flexibilita plánování ověřovacích zkoušek, tj. optimalizace ověřovacích zkoušek nebo prodloužení intervalů mezi kalibracemi minimalizuje nároky na zkoušení

 • Zkoušení ve shodě s požadavky na základě zpětně sledovatelných referencí

 • Zdokumentované ověření funkčnosti zařízení: Výsledky ověření na vyžádání pro zajištění srozumitelnosti výsledku zkoušky

 • Vyšší provozní dostupnost systému, například díky zkoušení bez dosažení bodu vypnutí

 • Minimální nároky na zúčastněný personál: Žádné cestování do provozů – maximální bezpečnost díky automatizovanému a jednoduchému zkušebnímu procesu

 • Pokrytí zkoušek alespoň 95 %: Minimální počet nebezpečných nedetekovaných chyb λDU

Technologie Heartbeat™ umožňuje maximální flexibilitu plánování ověřovacích zkoušek. Jednoduchost a stručnost celého zkušebního postupu minimalizuje rizika spojená s řešením chyb. Personál, který je vykonává, je tak také chráněn před vyplývajícími riziky a je pouze minimálně vystaven případným škodlivým vlivům.

Maximální bezpečnost a spolehlivost

V chemických a petrochemických společnostech je bezpečnost nejvyšší prioritou. Z toho vyplývá, že průtokoměry musejí zaručovat maximální spolehlivost. Ačkoli jsou ověřovací zkoušky nákladné, jedná se o zavedenou metodu ověřování funkční spolehlivosti. Technologie Heartbeat™ poskytuje základ k minimalizaci vystavení personálu eventuálním rizikům a nároků na personál, jenž se těmito rutinními činnostmi zabývá.

Spolehlivost s minimálním rizikem závad

Průtokoměry Proline svou odolnost a spolehlivost již prokázaly v bezpočtu náročných aplikací. Byli jsme zejména schopni podstatným způsobem snížit četnost nebezpečných neodhalených závad v souladu s IEC 61508.

 • Obsáhlá řada diagnostických a testovacích funkcí pevně integrovaná přímo v zařízení

 • Elektronické moduly jsou podrobeny 100% testování ve výrobním závodě se zajištěním zpětné sledovatelnosti

 • Kalibrace všech průtokoměrů Proline na akreditovaných systémech

Flexibilní údržba s technologií Heartbeat™

IEC 61508 a úrovně integrity bezpečnosti ©Endress+Hauser

Mezinárodně uznávaná norma IEC 61508 odkazuje na hodnotu pravděpodobnosti selhání funkce při požadavku (Probability of Failure on Demand ‒ PFD) jako na základní údaj pro údržbu zařízení. Díky minimálnímu navyšování PFD v průběhu času mohou uživatelé zařízení Proline plánovat své ověřovací zkoušky na základě provozních potřeb. Technologie Heartbeat™ tak podstatným způsobem přispívá k zjednodušení procesů a snížení nákladů.

Údržba v souladu s požadavky a elektronická správa ověřovacích zkoušek

Technologie Heartbeat ©Endress+Hauser

Technologie Heartbeat™ zajišťuje možnost soustavné autodetekce bez přerušení procesů a výstup diagnostického signálu podle NE107. Díky maximální úrovni diagnostického pokrytí jsou ověřovací zkoušky omezeny na kontrolu shody s požadavky a vizuální kontrolu, které odhalí systematické vlivy týkající se procesu. Výsledky zkoušky lze sledovat přímo na místě nebo na dálku pomocí nástroje pro řízení zdrojů a je možné je přeposílat dále do elektronického systému správy ověřovacích zkoušek. Posledních osm datových souborů je uloženo do paměti SD přímo v přístroji.

Chemická továrna © Diamond
 • Jednoduché produkty

 • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Standardní produkty

 • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Špičkové produkty

 • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Specializované produkty

 • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu