Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Projektový management v chemickém průmyslu, minimalizované riziko

Uzavřete partnerství s námi jakožto hlavním dodavatelem přístrojů pro minimalizaci rizik a optimalizaci kapitálových výdajů

Projektový management v provozech chemického průmyslu je komplexní úkol, vyžadující úzkou koordinaci mezi různými zainteresovanými subjekty. Chyby v plánování a volbě technologií mohou způsobit nákladné prodlevy a zvýšená rizika. Projektové týmy mohou být rozmístěné po celém světě. Správná volba hlavního dodavatele přístrojového vybavení (MIV) s celosvětovou působností může pomoci k dodržování harmonogramu projektů a rozpočtových cílů díky menší složitosti z hlediska množství zainteresovaných osob, možnosti úzkých konzultací a místní expertízy v oblasti projektového managementu.

Jak můžeme pomoci

Společnost Endress+Hauser jakožto hlavní dodavatel přístrojového vybavení (MIV) poskytuje integrovanou partnerskou spolupráci a podporu v projektech chemického a petrochemického průmyslu. Poskytujeme detailní plánování od fáze prvotního konstrukčního návrhu (FEED) přes spuštění provozu až po dobu po jeho zahájení a tím snižujeme nejistotu výsledků projektu, předcházíme nákladným změnám na poslední chvíli a pomáháme zamezovat nesouladům, ke kterým může docházet v případě, že se na projektu podílí více různých dodavatelů.

 • Veškerá instrumentace a související služby z jediného zdroje

 • Jediný, spolehlivý partner zaručující konzistentnost a předcházející nejednoznačnostem

 • Zkušená profesionální podpora snižující množství neplánovaných změn pro zlepšení přesnosti dodržování harmonogramu

 • Vynikající procesy, metodologie a nástroje na podporu efektivity a opakovatelnosti pro snížení rizik

 • Standardizace zajišťuje omezení různorodosti, snižuje složitost realizace a minimalizuje náklady na údržbu, opravy a provoz

Aplikace

Urychlete uvedení na trh

Uspokojení časových a nákladových kritérií je klíčovou výzvou při návrhu a realizaci jakýchkoli programů v chemickém průmyslu, přičemž musí vzájemně a úzce spolupracovat mezifunkční týmy, často rozmístěné v různých geografických lokacích, aby přijímaly důkladně informovaná rozhodnutí ohledně akvizic a partnerství a dalších hledisek na cestě k úspěšné implementaci projektu.

Urychlete uvedení na trh
Naše expertíza v předmětném oboru

Odborníci ze společnosti Endress+Hauser se zapojí do vašich programových týmů od samotného zahájení projektu a zaručí tak jasnou komunikaci, optimální výběr technologií a řádné plánování, čímž v důsledku urychlí uvedení vašeho projektu na trh.

 • Získejte rychlou dodávku výkresů CAD pro včasnější kontrolu modelu a schémat potrubních vedení

 • Spusťte výrobu dříve pro dosažení kratší doby realizace projektu

 • Zvolte správné technologie od samého počátku a vyhněte se nákladným dodatečným změnám

Omezte složitost díky trvalé, vyhrazené podpoře

Koordinace více různých dodavatelů, často v různých geografických lokacích a každý se svými vlastními požadavky a omezeními ohledně produktového portfolia, dostupnosti a servisních úrovní, může způsobit zvýšení rizika, nákladů a složitosti jak během implementace projektu, tak i v samotné provozní fázi.

Omezte složitost díky trvalé, vyhrazené podpoře
Naše expertíza v předmětném oboru

Pokud si zvolíte společnost Endress+Hauser za svého hlavního dodavatele přístrojového vybavení (MIV) nejen pro období plánování a realizace projektu, ale dlouhodobě, můžete zjednodušit celý postup prací díky eliminaci komunikace s několika různými dodavateli.

 • Ušetřete čas díky dostupnosti dokumentace, jež je přístupná kdykoli a odkudkoli, například prostřednictvím mobilního telefonu

 • Ušetřete náklady vzhledem k jednodušším procesům nákupu, skladování a údržby, oprav a provozu

Co můžete dělat

Klepněte na tyto grafiky a zjistěte, jak můžeme přispět k řešení vašich projektů v procesním průmyslu.

Tradiční přístup k řešení projektů s několika dodavateli je z principu komplexní. ©Endress+Hauser

Tradiční přístup k řešení projektů s několika dodavateli je z principu komplexní.

Partnerství se společností Endress+Hauser jako s profesionálním projektovým partnerem vám pomůže zaručit konzistentnost. ©Endress+Hauser

Partnerství s námi jako s projektovým partnerem pomáhá zaručit konzistentnost a zamezuje nejednoznačnosti specifikací, dokonce i když jsou do systému začleněny produkty třetích stran.

Endress+Hauser je váš partner ve všech fázích vašich projektů! ©Endress+Hauser

Váš partner ve všech fázích! Partnerská spolupráce se schopným dodavatelem instrumentace, který převezme odpovědnost za veškeré dodávky, významným způsobem sníží riziko integrace jednotlivých prvků.

Grafika Endress+Hauser znázorňující nabídku služeb hlavního dodavatele přístrojového vybavení (MIV). ©Endress+Hauser

Jakožto hlavní dodavatel instrumentace (MIV) jsme schopni vyplnit vaše konkrétní zadání projektu díky tomu, že naši instrumentaci a služby poskytujeme jako ucelený balíček v různých kombinacích.

Naše interní procesy jsou standardizované, využívané celosvětově a vycházejí z našeho mezinárodního rámce PMI. ©Endress+Hauser

Naše interní procesy jsou standardizované, využívané celosvětově a vycházejí z našeho mezinárodního rámce PMI (Project Management Institute) (průvodce PMBOK)

Cyklus naplánuj – proveď – ověř – jednej (PDCA) ©Endress+Hauser

1. Naplánuj (projektové plánování) 2. Proveď (vykonání prací na projektu podle plánu) 3. Ověř (odhalení odchylek mezi plánem a skutečným stavem) 4. Jednej (zavádění vhodných nápravných opatření)

Spolehněte se na nejmodernější nástroje pro integrované konstrukčně-projekční činnosti s elektronickým přenosem dat. ©Endress+Hauser

Spolehněte se na nejmodernější nástroje pro integrované konstrukčně-projekční činnosti s elektronickým přenosem dat.

Silné aliance a silní, otevření integrační partneři významně napomáhají k snížení vašich rizik © Endress+Hauser

Silné aliance a silní, otevření integrační partneři významně napomáhají k snížení vašich rizik a k snížení vašich nákladů na integraci jednotlivých prvků.

Setkejte se s naším specialistou

„Mých více než 20 let zkušeností mě naučilo, že zásadním faktorem úspěchu je mít za partnery globální dodavatele, kteří plní své závazky. A právě takovým partnerem pro vás chceme být my.“

John Haveman

vedoucí globální akvizice projektů, Endress+Hauser Group Services AG

Výhody

Naším hlavním cílem je váš úspěch. Není důležité, jak rozsáhlý je váš projekt v procesním průmyslu nebo kolik je v něm zúčastněno partnerů, naši odborníci vám budou v rámci vašich obsáhlých projektů v procesním průmyslu poskytovat podporu na základě jejich rozsáhlého aplikačního know-how a expertízy v oblasti projektového managementu. Poskytneme vám podporu, jakou budete potřebovat, ke snížení rizik v rámci projektu, od prvotního konstrukčního návrhu až po realizaci a celé trvání životního cyklu provozu.

 • 4 týdny

  časové úspory z harmonogramu projektu díky využití naší elektronické výměny dat, pokud uvažujeme objednávku 800 zařízení, ve srovnání s tradičním způsobem.

 • 80 %

  úspory času využitého k vytváření projektových dokumentů, včetně CAD výkresů, při využití našeho konstrukčního nástroje, pokud uvážíme potřebu definovat 800 zařízení, ve srovnání s tradičním způsobem.

 • 25 000 USD

  úspora za náhradní díly, když si nás zvolíte za partnera jakožto hlavního dodavatele přístrojového vybavení, pokud uvažujeme hodnotu přístrojů pro projekt ve výši 700 000 USD

Prohlédněte si naše portfolio!

Související příběhy

Jiné průmyslové obory