Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Minimalizujte rizika projektů s Endress+Hauser jakožto s Main Instrument Vendor (MIV – hlavní dodavatel přístrojů)

Projektový management v chemickém průmyslu, minimalizované riziko

Uzavřete partnerství s námi jakožto hlavním dodavatelem přístrojů pro minimalizaci rizik a optimalizaci kapitálových výdajů

Projektový management v provozech chemického průmyslu je komplexní úkol, vyžadující úzkou koordinaci mezi různými zainteresovanými subjekty. Chyby v plánování a volbě technologií mohou způsobit nákladné prodlevy a zvýšená rizika. Projektové týmy mohou být rozmístěné po celém světě. Správná volba hlavního dodavatele přístrojového vybavení (MIV) s celosvětovou působností může pomoci k dodržování harmonogramu projektů a rozpočtových cílů díky menší složitosti z hlediska množství zainteresovaných osob, možnosti úzkých konzultací a místní expertízy v oblasti projektového managementu.

Jak můžeme pomoci

Společnost Endress+Hauser jakožto hlavní dodavatel přístrojového vybavení (MIV) poskytuje integrovanou partnerskou spolupráci a podporu v projektech chemického a petrochemického průmyslu. Poskytujeme detailní plánování od fáze prvotního konstrukčního návrhu (FEED) přes spuštění provozu až po dobu po jeho zahájení a tím snižujeme nejistotu výsledků projektu, předcházíme nákladným změnám na poslední chvíli a pomáháme zamezovat nesouladům, ke kterým může docházet v případě, že se na projektu podílí více různých dodavatelů.

 • Veškerá instrumentace a související služby z jediného zdroje

 • Jediný, spolehlivý partner zaručující konzistentnost a předcházející nejednoznačnostem

 • Zkušená profesionální podpora snižující množství neplánovaných změn pro zlepšení přesnosti dodržování harmonogramu

 • Vynikající procesy, metodologie a nástroje na podporu efektivity a opakovatelnosti pro snížení rizik

 • Standardizace zajišťuje omezení různorodosti, snižuje složitost realizace a minimalizuje náklady na údržbu, opravy a provoz

Aplikace

Urychlete uvedení na trh

Uspokojení časových a nákladových kritérií je klíčovou výzvou při návrhu a realizaci jakýchkoli programů v chemickém průmyslu, přičemž musí vzájemně a úzce spolupracovat mezifunkční týmy, často rozmístěné v různých geografických lokacích, aby přijímaly důkladně informovaná rozhodnutí ohledně akvizic a partnerství a dalších hledisek na cestě k úspěšné implementaci projektu.

Urychlete uvedení na trh
Naše expertíza v předmětném oboru

Odborníci ze společnosti Endress+Hauser se zapojí do vašich programových týmů od samotného zahájení projektu a zaručí tak jasnou komunikaci, optimální výběr technologií a řádné plánování, čímž v důsledku urychlí uvedení vašeho projektu na trh.

 • Získejte rychlou dodávku výkresů CAD pro včasnější kontrolu modelu a schémat potrubních vedení

 • Spusťte výrobu dříve pro dosažení kratší doby realizace projektu

 • Zvolte správné technologie od samého počátku a vyhněte se nákladným dodatečným změnám

Omezte složitost díky trvalé, vyhrazené podpoře

Koordinace více různých dodavatelů, často v různých geografických lokacích a každý se svými vlastními požadavky a omezeními ohledně produktového portfolia, dostupnosti a servisních úrovní, může způsobit zvýšení rizika, nákladů a složitosti jak během implementace projektu, tak i v samotné provozní fázi.

Omezte složitost díky trvalé, vyhrazené podpoře
Naše expertíza v předmětném oboru

Pokud si zvolíte společnost Endress+Hauser za svého hlavního dodavatele přístrojového vybavení (MIV) nejen pro období plánování a realizace projektu, ale dlouhodobě, můžete zjednodušit celý postup prací díky eliminaci komunikace s několika různými dodavateli.

 • Ušetřete čas díky dostupnosti dokumentace, jež je přístupná kdykoli a odkudkoli, například prostřednictvím mobilního telefonu

 • Ušetřete náklady vzhledem k jednodušším procesům nákupu, skladování a údržby, oprav a provozu

Co můžete dělat

Klepněte na tyto grafiky a zjistěte, jak můžeme přispět k řešení vašich projektů v procesním průmyslu.

Tradiční přístup k řešení projektů s několika dodavateli je z principu komplexní. ©Endress+Hauser

Tradiční přístup k řešení projektů s několika dodavateli je z principu komplexní.

Partnerství se společností Endress+Hauser jako s profesionálním projektovým partnerem vám pomůže zaručit konzistentnost. ©Endress+Hauser

Partnerství s námi jako s projektovým partnerem pomáhá zaručit konzistentnost a zamezuje nejednoznačnosti specifikací, dokonce i když jsou do systému začleněny produkty třetích stran.

Endress+Hauser je váš partner ve všech fázích vašich projektů! ©Endress+Hauser

Váš partner ve všech fázích! Partnerská spolupráce se schopným dodavatelem instrumentace, který převezme odpovědnost za veškeré dodávky, významným způsobem sníží riziko integrace jednotlivých prvků.

Grafika Endress+Hauser znázorňující nabídku služeb hlavního dodavatele přístrojového vybavení (MIV). ©Endress+Hauser

Jakožto hlavní dodavatel instrumentace (MIV) jsme schopni vyplnit vaše konkrétní zadání projektu díky tomu, že naši instrumentaci a služby poskytujeme jako ucelený balíček v různých kombinacích.

Naše interní procesy jsou standardizované, využívané celosvětově a vycházejí z našeho mezinárodního rámce PMI. ©Endress+Hauser

Naše interní procesy jsou standardizované, využívané celosvětově a vycházejí z našeho mezinárodního rámce PMI (Project Management Institute) (průvodce PMBOK)

Cyklus naplánuj – proveď – ověř – jednej (PDCA) ©Endress+Hauser

1. Naplánuj (projektové plánování) 2. Proveď (vykonání prací na projektu podle plánu) 3. Ověř (odhalení odchylek mezi plánem a skutečným stavem) 4. Jednej (zavádění vhodných nápravných opatření)

Spolehněte se na nejmodernější nástroje pro integrované konstrukčně-projekční činnosti s elektronickým přenosem dat. ©Endress+Hauser

Spolehněte se na nejmodernější nástroje pro integrované konstrukčně-projekční činnosti s elektronickým přenosem dat.

Silné aliance a silní, otevření integrační partneři významně napomáhají k snížení vašich rizik © Endress+Hauser

Silné aliance a silní, otevření integrační partneři významně napomáhají k snížení vašich rizik a k snížení vašich nákladů na integraci jednotlivých prvků.

Setkejte se s naším specialistou

„Mých více než 20 let zkušeností mě naučilo, že zásadním faktorem úspěchu je mít za partnery globální dodavatele, kteří plní své závazky. A právě takovým partnerem pro vás chceme být my.“

John Haveman

vedoucí globální akvizice projektů, Endress+Hauser Group Services AG

Výhody

Naším hlavním cílem je váš úspěch. Není důležité, jak rozsáhlý je váš projekt v procesním průmyslu nebo kolik je v něm zúčastněno partnerů, naši odborníci vám budou v rámci vašich obsáhlých projektů v procesním průmyslu poskytovat podporu na základě jejich rozsáhlého aplikačního know-how a expertízy v oblasti projektového managementu. Poskytneme vám podporu, jakou budete potřebovat, ke snížení rizik v rámci projektu, od prvotního konstrukčního návrhu až po realizaci a celé trvání životního cyklu provozu.

 • 4 týdny

  časové úspory z harmonogramu projektu díky využití naší elektronické výměny dat, pokud uvažujeme objednávku 800 zařízení, ve srovnání s tradičním způsobem.

 • 80 %

  úspory času využitého k vytváření projektových dokumentů, včetně CAD výkresů, při využití našeho konstrukčního nástroje, pokud uvážíme potřebu definovat 800 zařízení, ve srovnání s tradičním způsobem.

 • 25 000 USD

  úspora za náhradní díly, když si nás zvolíte za partnera jakožto hlavního dodavatele přístrojového vybavení, pokud uvažujeme hodnotu přístrojů pro projekt ve výši 700 000 USD

 • Jednoduché produkty

 • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Standardní produkty

 • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Špičkové produkty

 • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Specializované produkty

 • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Prohlédněte si naše portfolio!

Související příběhy

Jiné průmyslové obory