Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Utváření procesů připravených pro budoucnost

Endress+Hauser na veletrhu ACHEMA 2018

Společnost Endress+Hauser, odborník na procesní automatizaci s hlubokými znalostmi výrobních postupů, nabízí provozovatelům technologických celků široké portfolio laboratorních i procesních aplikací. Svými obsáhlými automatizačními řešeními a nejmodernějšími měřicími technologiemi tato společnost pomáhá svým zákazníkům připravit se na průmyslovou digitalizaci. Na veletrhu ACHEMA 2018 (výstavní stánek C27, hala 11.1) v německém Frankfurtu bude společnost Endress+Hauser vystavovat inovace a služby, které cílí na zvýšení výkonnosti a spolehlivosti procesů.

Dlouhými kroky vpřed díky výkonným výrobním procesům

Společnost Endress+Hauser svými inovacemi těsně následuje zaměření procesního průmyslu na spolehlivost, z čehož vyplývá nutnost vývoje inteligentnějších měřicích přístrojů. Ty indikují, s jakou spolehlivostí pracují, aby provozovatelé technologických celků byli schopni zjišťovat, jak mohou zlepšit své výrobní procesy.

Technologie Heartbeat od společnosti Endress+Hauser vdechne vašim měřicím přístrojům život, a ty tak poskytují diagnostické funkce, ověřují funkční způsobilost a monitorují procesní data, čímž vám pomáhají vyvinout přesně odpovídající strategie preventivní údržby a optimalizace procesů.

Připraveno na digitalizaci

Společně se svými zákazníky a technologickými partnery se společnost Endress+Hauser snaží o uchopení nových příležitostí v rámci hodnotového řetězce, které se otevírají díky zavádění průmyslového internetu věcí (IIoT). Platforma People for Process Automation pomáhá provozovatelům technologických celků využívat procesní data a údaje z přístrojů k zvyšování využitelnosti, spolehlivosti a výkonnosti systémů. Se svým produktovým portfoliem, aplikačním know-how a technologickou vizí je společnost Endress+Hauser připravena na IIoT.

Nový hygienický teploměr iTHERM TrustSens je zkonstruován pro odvětví life sciences, biotechnologie a potravinářský a nápojový průmysl. Uživatelům, kteří vyžadují úplnou shodu s požadavky předpisů FDA a GMP, teploměr iTHERM TrustSens nabízí vysokou úroveň spolehlivosti procesu a využitelnosti systému díky soustavné autokalibraci přímo v lince. Tím je vyloučeno riziko odchylek vůči požadovaným hodnotám během výroby.

Jednoduše spolehlivé

Jakožto přední dodavatel technologií pro zajišťování spolehlivosti systémů a procesů již po více než 65 let společnost Endress+Hauser pomáhá svým zákazníkům plnit i ty nejnáročnější bezpečnostní požadavky. Uživatelé se mohou spolehnout na hluboké znalosti a obsáhlou expertízu této společnosti v celé délce životního cyklu v oblasti ochrany proti výbuchu, funkční bezpečnosti a ochrany proti přetečení zásobníků v souladu s německým zákonem na ochranu vodních zdrojů (WHG) a směrnicí EU pro tlaková zařízení (PED).

Od laboratoře až k procesu

Akvizice společností Analytik Jena, Kaiser Optical Systems a SpectraSensors společnosti Endress+Hauser umožnily rozšířit expertízu v oboru analytiky z výrobního prostředí do prostoru laboratoří.

„Často se setkáváme se stejnými zákazníky v obchodních segmentech procesního řízení i v laboratorních řešeních. Naším cílem je, abychom byli schopni poskytovat těmto společnostem podporu v celé šíři hodnotového řetězce, od fáze výzkumu přes vývoj produktů a procesů až po samotnou výrobu a kontrolu kvality,“ vysvětluje Matthias Altendorf, generální ředitel skupiny Endress+Hauser. Specialisté ze společnosti Endress+Hauser mohou nyní názorně na příkladech z různých odvětví ilustrovat, jak jsou „laboratoř a proces“ vzájemně provázány.

Utváření procesů připravených pro budoucnost: Endress+Hauser na veletrhu ACHEMA 2018 ©Endress+Hauser

Technologie Heartbeat poskytuje diagnostické funkce, ověřuje funkční způsobilost a monitoruje veškerá procesní data, čímž zajišťuje informace potřebné pro strategie preventivní údržby.

Kontakt