Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Monitoring kvality vody a páry = spolehlivost a maximální životnost elektráren

Minimalizujte korozi a tvorbu úsad s panely pro analýzu páry a vody (SWAS: Steam/Water Analysis System) od Endress+Hauser

Čistota vody a páry je rozhodujícím faktorem proti korozi a tvorbě úsad na turbíně, kotli a potrubí v elektrárnách. Kontaminanty v napájecí vodě, v kotli a páře zkracují životnost turbíny, což vede k nákladným opravám, nebo dokonce k výměně. Nedodržení kvalitativních ukazatelů vody a páry zvyšuje nároky na údržbu a náročnost řízení.

Modulární systém pro monitoring parovodních okruhů

©Endress+Hauser

Naše SWAS panely jsou určeny pro monitoring parovodního okruhu elektrárny a pro bezpečnost chemického režimu za všech okolností. Kritické parametry, jako například pH, kyslík, vodivost a křemík (SiO₂), je nutné spolehlivě monitorovat, aby nedošlo k tvorbě úsad ve výměnících, trubkovnicích a přehřívačích kotle. Výsledkem nasazení analýz je spolehlivější technologie, minimalizované prostoje a delší provozní životnost zařízení. Navíc naše SWAS panely a řešení jsou modulární, rozšiřitelná a navržená podle vašich požadavků.

Monitoring v reálném čase a on-line analýza

Monitoring v reálném čase a on-line analýza parovodního okruhu elektrárny vám umožní aktivně reagovat na zátěž systému. Kontaminanty způsobující erozi nebo korozi jsou spolehlivě detekovány a je zabráněno výkyvům, které způsobují mechanické poškození. Navíc se v interní paměti přístrojů ukládají parametry a naměřené hodnoty ze senzorů se zabezpečením proti neoprávněnému zásahu a tyto údaje se mohou hodit při uplatňování různých záruk.

Co je jedinečné na SWAS řešení od společnosti Endress+Hauser?

  • Individuální řešení pro konkrétní aplikaci

  • Špičková digitální instrumentace pro vysokou bezpečnost a efektivitu provozu

  • Digitální platforma Memosens a Liquiline je ideální pro snadnou kalibraci, spolehlivé měření a uživatelsky přívětivou údržbu

  • Jeden multikanálový kontrolér Liquiline pro všechny ukazatele

  • Modulární systém s možností snadného rozšíření

  • Spolehlivý a bezpečný provoz podle různých průmyslových standardů

Co soudí zákazník

„Pro moderní elektrárny s různými provozními jednotkami a proměnlivými požadavky na analýzy nabízí společnost Endress+Hauser propracovaná řešení na bázi modulárních panelů a multiparametrového vícekanálového převodníku s technologií Memosens. Ať již se jedná o základní provoz, nebo adaptace na špičkové zátěže a rozšíření o další parametry, modulární znamená pružný a to přesně vystihuje společnost Endress+Hauser.“ – Pan Sener Guenes, Hitachi Power Europe GmbH, hlavní technolog chemie