Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Úspěšný rok pro Endress+Hauser

Koncern prožívá celosvětový růst, zvyšuje svůj zisk a vytváří spousty nových pracovních míst

Společnost Endress+Hauser v roce 2017 zvýšila svůj obrat a zisk. Tento koncern těžil ze silného obchodního prostředí a představil širokou řadu produktových inovací včetně své první nabídky v segmentu digitálních služeb. Vyvážený růst celého koncernu je dále zdůrazněn množstvím nových zaměstnanců, podstatnými investicemi a značným rozvojem v oblasti trvalé udržitelnosti.

Intenzivní vývoj na základě místních měn

Čistý obrat v roce 2017 vzrostl o 4,8 procenta na 2,241 miliardy eur. Celkový obraz je ale zkreslen upřednostňováním eura oproti většině ostatních měn. „Pokud se údaje přepočtou na místní měny, dosáhli jsme růstu na úrovni 6,5 procenta; obchody v oblasti instrumentace se těšily růstu dokonce 8,0 procent,“ uvedl generální ředitel Matthias Altendorf v Basileji během každoroční tiskové konference koncernu. „Jsme si jisti, že společnost Endress+Hauser posílila svou tržní pozici.“

Růst na širokých základech

Silné spotřebitelské prostředí, stabilizace cen ropy a nízké úrokové sazby vedly v roce 2017 k intenzivnější investiční činnosti v procesním průmyslu. „Vedle nutnosti rozšiřovat své kapacity se společnosti snažily rovněž nalézt způsoby, jak zvýšit konkurenceschopnost, spolehlivost a udržitelnost své výroby,“ řekl Matthias Altendorf. Společnost Endress+Hauser podporuje jejich snahy z pozice předního celosvětového dodavatele procesních a laboratorních měřicích technologií, automatizačních řešení a služeb.

Hnací podnět v podobě inovací a digitalizace

„Obchodní výsledky byly dobré prakticky ve všech regionech a odvětvích,“ oznámil generální ředitel. Inovativní technologie daly podnikání podstatný hnací podnět. Společnost Endress+Hauser uvedla na trh v loňském roce 57 nových produktů a 571 volitelných možností svých přístrojů. Výdaje na výzkum a vývoj vzrostly na 170,7 milionu eur, přičemž tato částka odpovídá 7,6 procenta z obratu. Důležitost, kterou společnost Endress+Hauser přikládá inovacím, se odráží v podobě 261 nových patentových přihlášek. Digitalizace hraje stále důležitější úlohu.

Zlepšení na straně příjmů

Společnost Endress+Hauser zvýšila svůj provozní zisk (EBIT) o 15,0 procenta na 251,7 milionu eur. Zisk před zdaněním (EBT) vzrostl o 24,9 na 275,6 milionu eur. U čistého příjmu došlo k růstu o 34,2 procenta na 209,1 milionu eur. Výnosy z prodeje (ROS) se vyšplhaly o 2,0 procentního bodu na 12,3 %. Oproti tomu podíl vlastního jmění klesl o 0,3 procentního bodu na 70,2 % kvůli vlivům měnových kurzů. Společnost Endress+Hauser po celém světě investovala 138,7 milionu eur.

Vynikající výsledek v oblasti trvalé udržitelnosti

„Náš cíl jakožto rodinné společnosti je zachovávat udržitelný růst,“ zdůraznil generální ředitel Matthias Altendorf. Jedním z klíčových strategických ukazatelů výkonnosti v tomto ohledu je srovnávací hodnocení EcoVadis, které vyhodnocuje udržitelnost dodavatelů. V roce 2017 společnost Endress+Hauser získala 66 ze 100 bodů, a umístila se tak v rámci nejvyšších dvou procent ze všech hodnocených společností. Společnost Endress+Hauser v roce 2017 vytvořila 296 nových pracovních míst, tedy významně více, než kolik bylo plánováno. Na konci roku pro koncern pracovalo 13 299 zaměstnanců.

Slibné vyhlídky do letošního roku

Společnost Endress+Hauser zahájila tento rok dobře a zaznamenala významný nárůst přijatých objednávek. Koncern plánuje růst v řádu středně vysokých jednomístných hodnot a předpokládá setrvání ziskovosti na současné úrovni bez mimořádných vlivů. Stranou bylo uloženo 223 milionů eur na investice a koncern plánuje po celém světě vytvořit až 500 nových pracovních míst. „Očekáváme, že rok 2018 bude pro Endress+Hauser dalším dobrým rokem,“ uvedl Matthias Altendorf.

Služby se stávají stále významnějším hlediskem obchodních aktivit společnosti Endress+Hauser. ©Endress+Hauser

Služby se stávají stále významnějším hlediskem obchodních aktivit společnosti Endress+Hauser. Zvlášť vysoká poptávka je po kalibračních službách.

Aplikace pro využití průmyslového internetu věcí vstupují do oblasti procesního inženýrství. ©Endress+Hauser

Aplikace pro využití IIoT vstupují do oblasti procesního inženýrství. Společnost Endress+Hauser spustila první digitální službu pro automatizovanou analýzu a správu instalované základny zařízení.

Společnost Endress+Hauser uvedla v loňském roce na trh 57 nových produktů, mezi nimi teploměr iTHERM TrustSens. ©Endress+Hauser

Společnost Endress+Hauser uvedla v loňském roce na trh 57 nových produktů, mezi nimi teploměr iTHERM TrustSens s funkcí autokalibrace, který získal cenu Hermes, jedno z nejvýznamnějších německých ocenění pro inovativní produkty.

Společnost Endress+Hauser otevřela svůj třetí provoz v čínském Suzhou. ©Endress+Hauser

Společnost Endress+Hauser otevřela svůj třetí provoz v čínském Suzhou. Zahrnuje jedno z celosvětově největších a nejmodernějších zařízení na kalibraci průtoku.

Nová budova belgického prodejního centra podtrhuje důležitost přístupu zohledňujícího trvalou udržitelnost vývoje. ©Endress+Hauser

Více prostoru, méně energie. Nová budova belgického prodejního centra podtrhuje, jakou důležitost společnost Endress+Hauser přikládá přístupu zohledňujícímu trvalou udržitelnost vývoje.

Klaus Endress a Matthias Altendorf. ©Endress+Hauser

Klaus Endress, předseda dozorčí rady (vlevo), a Matthias Altendorf, generální ředitel koncernu Endress+Hauser.

Kontakt