Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Nahoru a dolů a společnost Endress+Hauser

Finanční rok 2015: měnové výkyvy ovlivňují růst tržeb a tlačí na výši zisků

Společnost Endress+Hauser vydala za rok 2015 řádnou finanční zprávu, ve které konstatovala malou spokojenost s vývojem obchodních činností. Vyjádřeno v místních měnách totiž skupina se sídlem ve Švýcarsku nezaznamenala téměř žádný růst čistých tržeb. Směnný kurz zahraniční měny ještě dále ovlivňuje již tak napjatou výši zisků.

Skupina zvýšila konsolidované tržby o 6,5 procenta na více než 2,1 miliardy eur. Jak finanční ředitel Dr. Luc Schultheiss poukázal, růst byl poháněn efektem výkyvů směnného kurzu. „Všechny klíčové měny ztratily vůči euru na hodnotě. Vyjádřeno v místní měně, vzrostly tržby pouze o 0,7 procenta.“ Ve švýcarských francích, aktuální zúčtovací měně holdingové společnosti, poklesly o 6,6 procenta.

Hospodářská transformace v Číně a nízké ceny surovin

Na obchodní aktivity měl dopad pomalejší růst čínské ekonomiky a klesající ceny surovin, zvláště pak cena ropy. „Propad poptávky po surovinách a energiích v Číně negativně ovlivnil situaci v mnoha zemích, od zemí v oblasti Tichomoří přes jihovýchodní Asii až po Jižní Ameriku,“ vysvětlil generální ředitel Matthias Altendorf. Politické krize a ekonomická nejistota oslabily nadšení pro realizaci investic po celém světě.

Nové obchodní oblasti zaznamenávají příznivý růst

Podle názoru generálního ředitele se na spotřebitele orientovaná a necyklická průmyslová odvětví, jako např. potravinářský a nápojový průmysl, vodohospodářství a odpadní vody nebo oblast přírodních věd, v roce 2015 vyvíjela dobře. Podniky působící v oblasti služeb a komplexních automatizačních řešení zaznamenaly značný růst. Nadprůměrný růst se projevil i na poli analytiky. „To potvrzuje naši strategii, pokud jde o posílení analýz podnikových procesů při současném směřování na trh laboratorních analýz.“

Klesající výnosy, ale trvalá finanční síla

V důsledku neúměrně rychlého tempa růstu nákladů klesl provozní zisk (EBIT) o 6,3 procenta na 251,3 milionu eur. Navzdory nepatrně nižším daňovým sazbám klesl čistý příjem o 14,1 procenta na 164,7 milionu eur. Výnosy z prodeje (ROS) se propadly o 2,7 procentního bodu na 10,9 %. Finanční síla společnosti Endress+Hauser zůstává nedotčena, a to díky likvidním aktivům v hodnotě 382,7 milionu eur oproti bankovním půjčkám v hodnotě 7,8 milionu eur. Podíl vlastního kapitálu se zvýšil o 4,7 procentního bodu na 73,0 %.

Významné investice do prodeje a výroby

V roce 2015 společnost Endress+Hauser investovala 166,1 milionu eur do nových budov a vybavení, což ve srovnání s předchozím rokem představuje nárůst o 31,5 procenta. Ke konci roku měla společnost Endress+Hauser 12 952 zaměstnanců. V roce 2015 přibylo 517 pracovních míst, z toho 353 v Evropě. Společnost Endress+Hauser v roce 2015 podala 270 patentových přihlášek, což je o 11 více než v roce 2014. Výdaje na výzkum a vývoj vzrostly o 11,1 procenta na 159,7 milionu eur, což představuje 7,5 procenta tržeb.

V rámci nové strategie se posouváme dále

Celosvětový prodej a výroba, široká základna různých odvětví a komplexní produktové portfolio, řešení a služby, to vše napomohlo skupině uspět v náročném podnikatelském prostředí roku 2015. V rámci nové Strategie 2020+ počítají plány společnosti s udržením tohoto kurzu. Matthias Altendorf je toho názoru, že rok 2016 bude „ještě náročnějším“ než ten předchozí. Společnost Endress+Hauser očekává jednociferný růst a hodlá udržet zisky na úrovni roku 2015.

Stáhnout tiskovou zprávu

Kontakt