Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

IIoT v procesním průmyslu

Společnost Endress+Hauser doprovází své zákazníky na cestě k digitalizaci

Průmyslový internet věcí (IIoT) má obrovský potenciál: preventivní údržbu, správu informací o aktivech a nastavování zařízení představují pouze některé z příkladů možných příležitostí, které digitalizace pro společnosti skýtá. Společnost Endress+Hauser podporuje rozvoj IIoT svými inovativními produkty a řešeními a rovněž spoluprací se svými partnery. Toto zaměření se prokázalo hned dvakrát – udělením ocenění Digitální šampion roku a prezentací nové digitální platformy na německém summitu pro digitální technologie.

Výhody digitalizace v procesním průmyslu jsou již nyní jasně patrné. Větší míra propojení do sítí otevírá nové příležitosti z hlediska optimalizace procesů a zvyšuje efektivitu provozu. Společnost Endress+Hauser proto soustavně rozšiřuje svou nabídku produktů, řešení a služeb pro zvyšování produktivity a využitelnosti systémů jejích zákazníků při současném zvyšování jejich konkurenceschopnosti.

Digitální šampion roku 2017

V podobě technologie Memosens společnost Endress+Hauser představila již před více než 10 lety průkopnickou technologii senzorů pro analýzu kapalin v různých odvětvích, jako například v chemickém, energetickém, potravinářském a nápojovém průmyslu a v oboru vodohospodářství a odpadních vod. Senzory Memosens měří například hodnotu pH v kapalinách a převádějí ji na digitální signál přímo v samotném senzoru. Data jsou poté přenášena dále bezkontaktním systémem a poskytují extrémně přesné, reprodukovatelné a spolehlivé výsledky měření.

Tato technologie dále kombinuje vysokou bezpečnost procesu a zabezpečení dat s jednoduchou manipulací: Senzory jsou odolné vůči korozi a vlhkosti, lze je kalibrovat v laboratoři a umožňují preventivní údržbu.

Technologii Memosens bylo uděleno ocenění Digitální šampion roku v kategorii digitálních produktů a služeb v červnu 2017. Toto ocenění je společnou iniciativou německého poskytovatele telekomunikačních služeb společnosti Telekom a ekonomického časopisu WirtschaftsWoche. Tato iniciativa byla spuštěna v roce 2016 s cílem udělovat ocenění významným projektům od společností střední velikosti.

Společnost Endress+Hauser na summitu pro digitální technologie

Společnost Endress+Hauser prokazuje svůj závazek rovněž spoluprací se svými partnery: Tato společnost vytvořila platformu, jejímž prostřednictvím si lze vyměňovat data se společnostmi BASF, SAP, Pepperl+Fuchs a SAMSON. První prezentace této platformy proběhla na summitu pro digitální technologie při německém Federálním ministerstvu pro ekonomiku a technologie. Tato událost proběhla v červnu 2017 v metropolitním regionu Rýn-Neckar za přítomnosti více než 1 000 účastníků včetně německé spolkové kancléřky Dr. Angely Merkelové.

Představená platforma umožňuje nové způsoby spolupráce na základě sdílených dat. Je možné podstatně zvýšit efektivitu a výkonnost v chemickém průmyslu, čímž se umožní rozvoj nových obchodních modelů. Schopnost shromažďovat data o stavu zařízení a součástí a sdílet tato data se všemi, kteří se daného procesu účastní, pomáhá vyhodnocovat požadavky na údržbu, plánovat efektivněji údržbářské úkony a omezit objem odstávek provozu.

Pobočka pro aktivity v souvislosti s IIoT

Společnost Endress+Hauser sloučila své aktivity související s IIoT v pobočce v německém Freiburgu, aby dokázala vyhovět stupňovanému tlaku na digitalizaci. Zde místní specialisté pracují výhradně na produktech, řešeních a službách pro digitalizované provozy. Mezi ně patří například individuálně přizpůsobená cloudová řešení, která využívají specifická data z výrobních procesů a zvyšují efektivitu, a rovněž služby týkající se celého životního cyklu provozů.

Stáhnout tiskovou zprávu

Společnost Endress+Hauser prezentovala příležitosti přinášené digitalizací kancléřce Angele Merkelové. ©Endress+Hauser

Platforma pro průmysl 4.0 v chemickém průmyslu: společně se společnostmi BASF, SAP, Pepperl+Fuchs a SAMSON prezentovala společnost Endress+Hauser příležitosti přinášené digitalizací kancléřce Angele Merkelové.

Senzory Memosens společnosti Endress+Hauser lze kalibrovat a regenerovat v laboratoři. ©Endress+Hauser

Oceněná technologie: Senzory Memosens společnosti Endress+Hauser lze kalibrovat a regenerovat v laboratoři. To umožňuje jejich rychlou a snadnou výměnu přímo v místě použití.

Společnost Endress+Hauser slučuje své aktivity související s IIoT v pobočce ve Freiburgu. ©Endress+Hauser

Připraveno na digitalizaci: Společnost Endress+Hauser slučuje své aktivity související s IIoT v pobočce ve Freiburgu.

Kontakt