Oxymax H COS22

Obrázek výrobku: Oxymax COS22

Senzor rozpušteného kyslíku.
Ampérometrická metoda.
Hygienické provedení.
Aplikace: fermentor; potravinářství;
farmacie; energetika

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification