Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
FLEX: Lean

Řada produktů Lean

Jednoduché řízení vašich klíčových procesů

Klíčové procesy tvoří základ vaší výroby. K dosažení vašich cílů musí být řízení procesu spolehlivé a musí fungovat v rámci daných parametrů. Nástroje schopné samočinné kontroly jsou zásadní pro detekci přerušení nebo odchylek procesu pro zajištění včasné a správné reakce. Spolehlivé přístroje jsou tedy naprosto nezbytné. Koneckonců není žádoucí je neustále kontrolovat. Ideální scénář je nainstalovat přístroje a dále se o ně nestarat.

Výhody

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé

  • Robustní

  • Nízké nároky na provoz a údržbu

Díky našim podrobným znalostem odvětví a procesů chápeme výzvy, kterým čelíte, a víme, jak vyvíjet robustní a spolehlivé produkty. Bez ohledu na odvětví, ve kterém se používají, naše výrobky splňují kromě jiných aspektů národní a mezinárodní předpisy, zejména pokud jde o prostředí s nebezpečím výbuchu, funkční bezpečnost a hygienu.

Technologie, na které je spolehnutí

Společnost Endress+Hauser vyvinula množství technologií, které vám pomohou získat větší důvěru ve vaše přístroje a nároky na provoz a údržbu. Díky komplexním diagnostickým a samočinným monitorovacím schopnostem mohou naše zařízení sledovat svou vlastní funkční integritu, indikovat poruchy v okamžiku vzniku a poskytnout pokyny k nápravným opatřením. Nabízíme množství principů měření vhodných pro jakékoli procesní prostředí k snížení nebo neutralizaci dopadu procesních podmínek na měření.