ReadWin 2000
Software pro PC

Parametrizace zařízení a on-line vizualizace

ReadWin 2000 je software pro PC pro parametrizaci zařízení, pro centrální správu dat a pro vizualizaci uložených dat. Podporované zařízení je možno nakonfigurovat a soubor s parametry je možno uložit. Uložená data mohou být ze systému správy dat načítána a ukládána do archivu, kde jsou chráněna proti nedovolené manipulaci. Archivovaná data je možno tisknout a exportovat. Uživatelé mohou tento software neomezeně instalovat a používat.

 • Výhody

  • Zařízení je možno snadno parametrizovat z PC

  • Průběhy signálů je možno si nechat vizualizovat

  • Měřicí místa je možno elektronicky archivovat

  • Předzpracované hodnoty je možno exportovat do jiných programů (např. do MS® Excel)

  • Přístup ke vzdáleným zařízením je...

 • Oblast použití

  Parametrizace zařízení a vizualizace

Technické informace

Zpět

Details

 • Měřicí princip

  Elektronický sběr dat

 • Softwarový balíček

  In order to be able to install and use the PC operating software the following hardware and software conditions must be fulfilled:

  min. 128 MB RAM (1 GB recommended)
  min. 200 MB free hard disc
  CD-ROM drive
  800 x 600 pixel screen resolution
  MS Win 7, Win 8, Win10
  The font "MS Arial Unicode" is required (which is part of MS Office 2000 and higher)

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification