Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Online nástroje

Adresa, telefony, e-maily

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Digitální dezinfekční snímač Chloromax CCS142D

Snímač s technologií Memosens pro pitnou vodu a provozní aplikace

 • ©Endress+Hauser
 • ©Endress+Hauser
 • Memosens převádí naměřenou hodnotu na digitální signál a předává ho do vysílače bez nutnosti připojení. Toto video ukazuje, jak Memosens optimalizuje kontrolu a údržbu procesů.

Chloromax CCS142D je digitální snímač obsahu volného chlóru pro všechny druhy vod. Měří spolehlivě i v případě kolísání průtoku nebo vodivosti a umožňuje řízení dezinfekční smyčky, aby voda byla bez zárodků. Senzor se vyznačuje nízkými nároky na údržbu s úsporou času. Integrací digitální technologie Memosens a procesního připojení dosahuje senzor CCS142D maximálně jednoduchého ovládání. Odolává korozi a vlhkosti, umožňuje kalibraci v laboratoři pomocí Memobase a usnadňuje prediktivní údržbu.

Výhody

 • Dlouhé intervaly kalibrace a údržby

 • Snadná výměna náhradní membrána díky prefabrikovanému membránovému víčku

 • Kalibrace nulového bodu není nutná. Žádná složitá instalace filtru s aktivním uhlím, jako je tomu u otevřených snímačů chlóru

 • Žádná změna naměřené hodnoty v případě kolísání vodivosti

 • Senzor může být instalován do CCA250 nebo ponorně. Měření je prakticky nezávislé na průtoku nad 30 l/h (pro CCA250) nebo na rychlosti proudění nad 15 cm/s (ponorně)

 • Maximálně bezpečný přenos signálu prostřednictvím indukčního bezkontaktního přenosu

 • Snadná obsluha díky ukládání specifických dat snímače

Oblast použití

Chloromax CCS142D měří volný chlor v:

 • Pitné vodě

  Stopové a standardní měření v procesních vodách a sítích

  Monitorování, řízení a optimalizace dezinfekčních procesů

 • Čistírnách odpadních vod

  Opětovné využití vyčištěné výstupní vody

 • Úpravnách průmyslových vod

  Stopové a standardní měření ve všech aplikacích

  Procesní aplikace, např. oplachy láhví

 • bazénových vodách

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Úspěšné projekty

Kontakt

Endress+Hauser Czech s.r.o.
Olbrachtova 2006/9 140 00 Praha 4 Czech Republic
Tel.: +420 241 080 450
Fax: +420 241 080 460
Odeslat e-mail www.cz.endress.com

Související novinky