Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Online nástroje

Adresa, telefony, e-maily

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Digitální ORP senzor
Ceraliquid CPS42D

Skleněná elektroda Memosens pro aplikace s rychle se měnícím složením média nebo nízkou vodivostí

 • Ceraliquid CPS42D – skleněný ORP senzor Memosens s doplnitelným kapalným elektrolytem KCl ©Endress+Hauser
 • Ceraliquid CPS42D pro náročné chemické aplikace ©Endress+Hauser
 • Hodnota pH kapaliny se vypočítá na základě potenciometrického měření. Toto video ukazuje princip měření.

 • Memosens převádí naměřenou hodnotu na digitální signál a předává ho do vysílače bez nutnosti připojení. Toto video ukazuje, jak Memosens optimalizuje kontrolu a údržbu procesů.

Ceraliquid CPS42D je špičkový digitální senzor pro náročné chemické aplikace pro média s nízkou vodivostí nebo s vysokým obsahem organických rozpouštědel. Senzor má rychlou odezvu a garantuje spolehlivý provoz i v aplikacích s rychle se měnícím složením média. Senzor CPS42D s digitální technologií Memosens integruje management procesů a dat s jednoduchým ovládáním. Odolává korozi a vlhkosti, umožňuje kalibraci v laboratoři a usnadňuje prediktivní údržbu.

Výhody

 • Je odolný vůči otravě díky neustálému obnovování elektrolytu KCI a separátnímu referenčnímu systému

 • Kapalný elektrolyt KCl umožňuje použití při velmi nízkých hodnotách vodivosti (= 0,1 µS/cm)

 • Vhodný pro čištění na místě (CIP) a sterilizaci na místě (SIP)

 • Ideální pro rychle se měnící složení média: díky kombinaci kapalného elektrolytu KCI a keramické membrány má krátké časy odezvy

 • Maximální provozní bezpečnost díky bezkontaktnímu induktivnímu přenosu signálu

 • Umožňuje prediktivní údržbu díky databázi údajů o konkrétních senzorech a procesech

 • Provozní náklady jsou nízké díky minimálním časům odstávek procesu a díky dlouhé životnosti senzorů

Oblast použití

Média s velmi nízkou vodivostí nebo vysokým podílem organických rozpouštědel nebo alkoholů a média s rychle se měnícím složením:

 • chemický průmysl

 • elektrárny, např. napájecí voda kotlů

 • biotechnologie, např. voda pro vstřikování

Se schválením ATEX, FM a CSA pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Úspěšné projekty