Skupina Endress+Hauser

Mediální centrum

Akce

Vaše kariéra s Endress+Hauser

Online nástroje

Adresa, telefony, e-maily

E-direct Shop

E-direct výrobky: jednoduchý výběr, vysoká kvalita, online objednávka. Tyto výrobky nabízejí základní funkce, které potřebujete pro cenově efektivní řešení Vaší aplikace.

E-direct Shop

Digitální neskleněný pH senzor
Tophit CPS441D

Elektroda Memosens ISFET pro chemický průmysl, biotechnologie a pro potravinářský průmysl

 • Tophit CPS441D – digitální neskleněný pH senzor s doplnitelným kapalným elektrolytem KCI ©Endress+Hauser
 • Tophit CPS441D pro média s vysokým obsahem organických rozpouštědel ©Endress+Hauser
 • Hodnota pH kapaliny se vypočítá na základě potenciometrického měření. Toto video ukazuje princip měření.

 • Memosens převádí naměřenou hodnotu na digitální signál a předává ho do vysílače bez nutnosti připojení. Toto video ukazuje, jak Memosens optimalizuje kontrolu a údržbu procesů.

Tophit CPS441D je digitální specialista pro média s nízkou vodivostí nebo vysokým obsahem organických rozpouštědel. Navržený pro rychlou odezvu, přesně měří i při rychle se měnícím složení média. Díky svému nerozbitnému tělu zajišťuje optimální bezpečnost produktů. Senzor CPS441D díky digitální technologii Memosens integruje management procesů a dat s jednoduchým ovládáním. Odolává korozi a vlhkosti, umožňuje kalibraci v laboratoři a usnadňuje prediktivní údržbu.

Výhody

 • Je nerozbitný, čímž je zajištěna jeho vysoká provozní bezpečnost

 • Je odolný vůči otravě díky neustálému doplňování elektrolytu KCI a díky oddělenému referenčnímu systému

 • Vhodný pro sterilizaci

 • Prakticky bezúdržbový s dlouhými intervaly mezi kalibracemi

 • Maximální provozní bezpečnost díky bezkontaktnímu induktivnímu přenosu signálu

 • Umožňuje prediktivní údržbu díky databázi údajů o konkrétním senzoru a procesu

 • Nízké provozní náklady díky minimálním časům odstávky procesu a díky dlouhé životnosti senzoru

Oblast použití

Pro média s velmi vysokým podílem organických rozpouštědel nebo s velmi nízkou vodivostí:

 • chemický průmysl včetně srážecích reakcí a disperzí (tlaková verze)

 • elektrárny, např. napájecí voda kotlů

 • Life sciences, např. WFI

Se schválením 3A, ATEX, FM a CSA pro použití v hygienických aplikacích a v prostředích s nebezpečím výbuchu.

Technické informace

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Úspěšné projekty