Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Digitální sonda amoniakálního a dusičnanového dusíku ISEmax CAS40D

ISEmax CAS40D – digitální snímač s technologií Memosens využívající iontově selektivní princip měření ©Endress+Hauser
ISEmax CAS40D – iontově selektivní snímač amoniaku a dusičnanů s technologií Memosens ©Endress+Hauser
ISEmax CAS40D – jednoduchá iontově selektivní elektroda ©Endress+Hauser

Iontově selektivní snímač Memosens pro komunální čistírny odpadních vod

ISEmax CAS40D je ideální sonda pro trendové měření přímo v nádrži. Sonda je určena pro zvýšení účinnosti a snížení nákladů na energii během aerace. Sonda nevyžaduje reagencie, což ušetří další náklady. S robustními iontově selektivními membránami a perfektně navrženém samočištění vzduchem usnadňuje úkoly údržby. Integrací digitální datové technologie Memosens, jednoduchou instalací a prediktivní údržbou se sonda CAS40D vyznačuje provozním komfortem.

Rychlý výběr

Vyberte si z námi navrhovaných možností
 • <%label%>
 • <%feature%>
 • Process Connection
 • <%message%>

nebo

Individuální konfigurace

Pokračujte ve svém výběru ze všech možných volitelných možností
 • Výhody

  • Dusičnanový a amoniakální dusík jsou měřeny přímo v médiu bez potřeby nákladné úpravy vzorku

  • Volitelné měření draslíku a/nebo chloridu kompenzuje interference na tyto ionty a zvyšuje spolehlivost měření

  • Nízké náklady na údržbu díky integrovanému čisticímu...

 • Oblast použití

  ISEmax CAS40D měří amoniakální a dusičnanový dusík a pH v komunálních čistírnách odpadních vod:

  • Aerační nádrže
   – Stanovení koncentrace amoniakálního a dusičnanového dusíku
   – Řízení a regulace rozkladu amoniakálního dusíku
   – Řízení aerace v závislosti...

Technické informace

Zpět

Details

 • Měřicí princip

  Potenciometrický/ISE

 • Charakteristika

  On-line analýza parametrů nutrientů v obecních čistírnách odpadních vod
  Systém iontově selektivní elektrody pro kontinuální měření amoniakálního dusíku a dusičnanů

 • Velikost

  Průměr: 112 mm (4,41 palce)
  Hloubka ponoření: 510 mm (20,08 palce)

 • Provedení

  Iontově selektivní elektroda (elektrody) pro amoniakální nebo dusičnanový dusík, draslík či chlorid
  pH – (referenční) elektroda
  Iontově selektivní elektroda pro kompenzaci křížové interference
  Teplotní senzor

 • Procesní teplota

  2 až 40 °C (36 °F až 100 °F)

 • Okolní teplota

  −20 až 50 °C (−4 °F až 120 °F)

 • Procesní tlak

  400 mbar (160 v H₂O) max. přípustný přetlak

 • Aplikace

  Úpravna odpadních vod

 • Rozsah měření

  Amoniakální dusík:
  0,1 až 1 000 mg/l (NH4-N)
  Dusičnany:
  0,1 až 1 000 mg/l (NO3-N)
  Draslík:
  1 až 1 000 mg/l
  Chloridy:
  1 až 1 000 mg/l

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification