Proline Promass 40E
Coriolisův průtokoměr

Coriolisův průtokoměr – Proline Promass 40E ©Endress+Hauser

Coriolisův princip měření průtoku

Průtokoměr s minimálními provozními náklady s kompaktním převodníkem

Promass E je známý jako cenově výhodné řešení pro základní Coriolisovy aplikace. V kombinaci s převodníkem Promass 40, který je určen pro základní aplikace a přímou integraci, Promass 40E nabízí přesné měření kapalin a plynů v nejrůznějších aplikacích.

 • Výhody

  • Cenově výhodné víceúčelové zařízení; je alternativou konvenčních objemových průtokoměrů

  • Méně procesních měřicích míst – multivariabilní měření (průtok, teplota)

  • Prostorově úsporná instalace – nejsou potřeba rovné délky potrubí před průtokoměrem a za ním

  • ...

 • Oblast použití

  • Princip měření pracuje nezávisle na fyzikálních vlastnostech média, jako jsou viskozita a hustota

  • Vysoce přesné měření kapalin a plynů pro nejrůznější standardní aplikace.

  Vlastnosti zařízení

  • Kompaktní dvoutrubicový systém

  • Teplota média až do +140 °C

  • ...

Technické informace

Zpět

Details

 • Měřicí princip

  Coriolis

 • Product headline

  The flowmeter for minimized cost of ownership combined with a compact field transmitter. Highly accurate measurement of liquids and gases for a wide range of standard applications.

 • Product headline

  Ekonomická alternativa pro konvenční objemové průtokoměry

 • Sensor features

  Cenově výhodné řešení – víceúčelové zařízení; alternativa konvenčních objemových průtokoměrů. Méně procesních míst měření – měření několika veličin zároveň (průtok, teplota). Prostorově úsporná instalace – nejsou potřeba rovné úseky potrubí před průtokoměrem a za ním. Kompaktní dvoutrubicový systém. Teplota média až do +140 °C (+284 °F).

 • Transmitter features

  Cenově výhodné řešení – provedení určené pro základní aplikace a přímou integraci. Spolehlivý provoz – na displeji lze snadno odečítat procesní informace. Plně odpovídá normám IEC/EN/NAMUR. Dvouřádkový podsvícený displej bez místního ovládání. Zařízení se dodává v kompaktní verzi.

 • Nominal diameter range

  DN 8 až 80 (⅜" až 3")

 • Wetted materials

  Měřicí trubice: 1.4539 (904L)
  Připojení: 1.4404 (316/316L)

 • Measured variables

  Hmotnostní průtok, objemový průtok, normovaný objemový průtok

 • Max. measurement error

  Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,5 %
  Objemový průtok (kapalina): ±0,5 %
  Hmotnostní průtok (plyn): ±1,0 %
  Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³

 • Měřicí rozsah

  0 až 180 000 kg/h (0 až 6 600 lb/min)

 • Max. process pressure

  PN 100, třída 600, 63K

 • Medium temperature range

  −40 až +140 °C (−40 až +284 °F)

 • Ambient temperature range

  Standard: −20 až +60 °C (−4 až +140 °F)
  Volitelná možnost: −40 až +60 °C (−40 až +140 °F)

 • Sensor housing material

  1.4301 (304), odolná vůči korozi

 • Transmitter housing material

  Práškově lakovaný hliníkový odlitek

 • Degree of protection

  IP 67, kryt typu 4X

 • Display/Operation

  Dvouřádkový podsvícený displej bez tlačítek (přímá integrace)
  Možnost nastavení prostřednictvím ovládacích nástrojů

 • Outputs

  3 výstupy:
  0–20 mA (aktivní) / 4–20 mA (aktivní/pasivní)
  Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní)

 • Inputs

  Stavový vstup

 • Digital communication

  HART

 • Power supply

  DC 16 až 62 V
  AC 85 až 260 V (45 až 65 Hz)
  AC 20 až 55 V (45 až 65 Hz)

 • Hazardous area approvals

  ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS

 • Other approvals and certificates

  3.1 materiál, kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR, lodní doprava
  PED, CRN
  3-A

 • Product safety

  Označení CE, C-tick, EAC

 • Metrological approvals and certificates

  Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR

 • Marine approvals and certificates

  Povolení pro provoz v námořním prostředí

 • Pressure approvals and certificates

  PED, CRN

 • Material certificates

  3.1 materiál

 • Hygienic approvals and certificates

  3-A

 • Měřicí princip

  Coriolis

 • Product headline

  The flowmeter for minimized cost of ownership combined with a compact field transmitter. Highly accurate measurement of liquids and gases for a wide range of standard applications.

 • Sensor features

  Cost-effective – multi-purpose device; an alternative to conventional volumetric flowmeters. Fewer process measuring points – multivariable measurement (flow, temp). Space-saving installation – no in/outlet run needs. Compact dual-tube system. Medium temperature up to +140 °C (+284°F).

 • Transmitter features

  Cost-effective – dedicated design for low-end applications and direct integration. Safe operation – display provides easy readable process information. Fully industry compliant – IEC/EN/NAMUR. 2-line backlit display without local operation. Device in compact version.

 • Nominal diameter range

  DN 8 to 80 (⅜ to 3")

 • Wetted materials

  Measuring tube: 1.4539 (904L)
  Connection: 1.4404 (316/316L)

 • Measured variables

  Mass flow, volume flow, corrected volume flow

 • Max. measurement error

  Mass flow (liquid): ±0.5 %
  Volume flow (liquid): ±0.5 %
  Mass flow (gas): ±1.0 %
  Density (liquid): ±0.0005 g/cm³

 • Měřicí rozsah

  0 to 180 000 kg/h (0 to 6600 lb/min)

 • Max. process pressure

  PN 100, Class 600, 63K

 • Medium temperature range

  –40 to +140 °C (–40 to +284 °F)

 • Ambient temperature range

  Standard: –20 to +60 °C (–4 to +140 °F)
  Option: –40 to +60 °C (–40 to +140 °F)

 • Sensor housing material

  1.4301 (304), corrosion resistant

 • Transmitter housing material

  Powder-coated die-cast aluminium

 • Degree of protection

  IP67, type 4X enclosure

 • Display/Operation

  2-line backlit display without push buttons (direct integration)
  Configuration via operating tools possible

 • Outputs

  3 outputs:
  0-20 mA (active)/4-20 mA (active/passive)
  Pulse/frequency/switch output (passive)

 • Inputs

  Status input

 • Digital communication

  HART

 • Power supply

  DC 16 to 62 V
  AC 85 to 260 V (45 to 65 Hz)
  AC 20 to 55 V (45 to 65 Hz)

 • Hazardous area approvals

  ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS

 • Product safety

  CE, C-tick, EAC marking

 • Metrological approvals and certificates

  Calibration performed on accredited calibration facilities (acc. to ISO/IEC 17025), NAMUR

 • Marine approvals and certificates

  Marine approval

 • Pressure approvals and certificates

  PED, CRN

 • Material certificates

  3.1 material

 • Hygienic approvals and certificates

  3-A

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification