Systém prevence proti přeplnění SOP600

Systém prevence proti přeplnění SOP600: skříň ©Endress+Hauser

Systém prevence proti přeplnění SOP600: skříň

Řídicí proces systému prevence proti přeplnění ©Endress+Hauser

Řídicí proces systému prevence proti přeplnění

Portfolio systémů prevence proti přeplnění ©Endress+Hauser

Portfolio systémů prevence proti přeplnění

Obrazovka se zobrazením přehledu v systému prevence proti přeplnění SOP600 ©Endress+Hauser

Obrazovka se zobrazením přehledu v systému prevence proti přeplnění SOP600

Obrazovka ověřovací zkoušky v systému prevence proti přeplnění SOP600 ©Endress+Hauser

Obrazovka ověřovací zkoušky v systému prevence proti přeplnění SOP600

Liquiphant FTL8x a Nivotester FTL825 pro systém prevence proti přeplnění SOP600 ©Endress+Hauser

Liquiphant FTL8x a Nivotester FTL825 pro systém prevence proti přeplnění SOP600

Ochrana proti přeplnění nádrží s úrovní bezpečnosti SIL2/SIL3 – pro spolehlivou a zabezpečenou ochranu proti přeplnění nádrží

Systém prevence proti přeplnění SOP 600 vykazuje shodu s požadavky API2350 a WHG a je typově schválen do úrovně SIL3 v souladu s IEC 61511. Může pracovat jako automatický nebo manuální systém, dokáže detekovat signály pro přeplnění, ochranu čerpadel a netěsnosti dna nádrže a generovat alarmy. Pokud dojde k narušení limitních hodnot nebo jsou detekovány úniky, systém aktivuje signalizační prvky a zobrazí na displeji příslušná hlášení. Tento systém je konstruován až pro 16 nádrží a jeho součástí je automatizovaná sekvence ověřovací zkoušky systému. Protokoly lze také exportovat.

  • Výhody

    • Řešení s plně nezávislou certifikací SIL2/SIL3 pro maximální důvěru a spolehlivost. Certifikaci zajišťují nezávislí bezpečnostní kontroloři s celosvětovou působností.

    • Bezpečná investice, neboť toto řešení je modulární, variabilní a rozšiřitelné.

    • ...

  • Oblast použití

    Systém prevence proti přeplnění SOP600 byl zkonstruován jako bezpečnostní funkce pro sledování vysoké hladiny v nádržích (1 až 16). Řádná funkce je zaručena pouze s vhodnými limitními spínači hladiny Endress+Hauser (Liquiphant FTL5x, 7x nebo 8x – v ...

Dokumenty / software

Příslušenství / náhradní díly

Nr
Order code
Specification