Systém prevence proti přeplnění SOP300

Systém prevence proti přeplnění SOP300: skříň ©Endress+Hauser

Systém prevence proti přeplnění SOP300: skříň

Příklad aplikace systému prevence proti přeplnění SOP300 ©Endress+Hauser

Příklad aplikace systému prevence proti přeplnění SOP300

Příklad aplikace systému měření v nádržích a prevence proti přeplnění SOP300 ©Endress+Hauser

Příklad aplikace systému měření v nádržích a prevence proti přeplnění SOP300

Řídicí proces systému prevence proti přeplnění ©Endress+Hauser

Řídicí proces systému prevence proti přeplnění

Portfolio systémů prevence proti přeplnění ©Endress+Hauser

Portfolio systémů prevence proti přeplnění

Systém prevence proti přeplnění SOP300: obrazovka hlášení chyb ©Endress+Hauser

Systém prevence proti přeplnění SOP300: obrazovka hlášení chyb

Systém prevence proti přeplnění SOP300: obrazovka s podrobnostmi o nádrži ©Endress+Hauser

Systém prevence proti přeplnění SOP300: obrazovka s podrobnostmi o nádrži

Pro spolehlivou a zabezpečenou ochranu proti přeplnění nádrží

Systém prevence proti přeplnění splňuje požadavky předpisů API 2350 a WHG. Pracuje jako automatický nebo manuální systém, dokáže detekovat signály pro přeplnění, ochranu čerpadel a netěsností dna nádrže a vydávat v těchto případech alarmy. Jestliže hladina stoupne nad, resp. klesne pod definovanou úroveň, nebo pokud je detekována netěsnost, systém automaticky aktivuje signalizační prvky a zobrazí příslušná hlášení na displeji. Tento systém je konstruován až pro 128 nádrží a jeho součástí je automatizovaná sekvence ověřovací zkoušky systému. Nabízí možnost vytvořit a exportovat protokol.

  • Výhody

    • Vysoká důvěryhodnost a spolehlivost díky plně nezávislému řešení v souladu s API 2350.

    • Bezpečná investice, neboť toto řešení je modulární, variabilní a rozšiřitelné.

    • Integrované, automatizované ověřovací testy zkracují čas potřebný pro uvedení do provozu...

  • Oblast použití

    Systém prevence proti přeplnění byl zkonstruován jako bezpečnostní funkce pro sledování kritických hladin (HH, H, L, LL) v nádržích. Je rovněž možné monitorovat netěsnosti v nádržích a v potrubích uvnitř nádrží. Pro tento monitoring je třeba použít...