Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Systém řízení nepřetržitého provozu a podnikání

Podívejte se na naše prohlášení o řízení kontinuity provozu

Účelem naší organizace a obchodních aktivit jsou měřicí a automatizační technologie pro různá procesní odvětví. S našimi produkty, řešeními a službami podporujeme naše zákazníky tak, aby mohli své výrobní a logistické procesy provozovat spolehlivě, efektivně, ekologicky a bezpečně.

Endress+Hauser podporuje zákazníky, aby provozovali procesy spolehlivě, efektivně, ekologicky a bezpečně. ©Endress+Hauser

S našimi produkty, řešeními a službami podporujeme naše zákazníky tak, aby mohli své výrobní a logistické procesy provozovat spolehlivě, efektivně, ekologicky a bezpečně.

Náš závazek

Jakožto rodinný podnik, cítíme závazek vůči zákazníkům, zaměstnancům a akcionářům udělat vše pro to, abychom zajistili pokračování našeho podnikání v případě závažné nebo katastrofické události. K tomu se pečlivě připravujeme na možné události a přijímáme účinná opatření k minimalizaci jejich dopadu na naše podnikání a provoz.

Obchod bez přerušení

Naším cílem je zachovat schopnost provozovat obchodní a procesní činnosti bez přerušení nebo být schopni co nejrychleji obnovit normální provoz a poskytnout našim zákazníkům spolehlivé informace o našich možnostech dodávek a výkonu za všech okolností.

Všechny společnosti skupiny Endress+Hauser jsou povinny zavést program řízení kontinuity provozu v rámci udržení provozuschopnosti a schopnosti zásobovat naše zákazníky v případě nepředvídatelné události na základě jejich potřeb.

Komplexní analýza rizik

Provedli jsme důkladné posouzení rizik potenciálních událostí na úrovni skupiny pro naše celosvětové operace. Na základě toho jsme vytvořili program kontinuity řízení provozu a obchodu, který má řešit vážné a katastrofické události, jež by mohly mít za následek ztrátu zařízení prodejních a servisních center a/nebo vážný nedostatek personálu, například v důsledku zranění nebo epidemie. Program pokrývá také výpadek dodávek energie, komunikačních služeb a IT systémů.

Standard pro celou skupinu

Všechna výrobní centra společnosti Endress+Hauser mají pro svá zařízení zavedeny místní programy řízení kontinuity provozu, které jsou pravidelně revidovány a aktualizovány. Standard skupiny Endress+Hauser pro řízení kontinuity provozu navíc zajišťuje harmonizované rizikové profily a pohotovostní plány.

Minimalizace rizik

Základním pilířem programu řízení kontinuity provozu a podnikání společnosti Endress+Hauser je naše výrobní síť s distribuovanou výrobou na čtyřech kontinentech. Poskytovatel IT služeb skupiny má vlastní program kontinuity, včetně provozu vlastního datového centra a nouzového datového centra v geograficky odděleném místě.

Vytvářejte povědomí uvnitř skupiny

Stávající programy jsou komunikovány všem osobám pracujícím v relevantních entitách společnosti se záměrem vytvořit povědomí o jejich individuálních povinnostech. Tyto zásady budeme průběžně revidovat z hlediska jejich vhodnosti a poskytneme je zúčastněným stranám.

Nastavení standardů

Naší politikou je stanovit výchozí kritéria, pokud jde o služby zákazníkům v oblasti průmyslového měření a kontroly, a zároveň vzdělávat naše zaměstnance, posilovat zodpovědný přístup ke společnosti a životnímu prostředí a zajišťovat ekonomický úspěch. Podporujeme tyto zásady tím, že se snažíme zajistit kontinuitu podnikání pro všechny naše spolupracovníky a ty, kterých se naše operace týkají, v případě neočekávané události.