Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Zpráva o trvalé udržitelnosti společnosti Endress+Hauser

Odpovědnost ve společnosti Endress+Hauser

Myšlenka udržitelnosti je hluboce zakořeněna v kultuře našeho rodinného podniku. Naším cílem je proto spojit ekonomický úspěch s ekologickou a sociální odpovědností. Cílem zprávy o udržitelnosti je pomoci nám dosáhnout dalšího pokroku na této cestě.

Odpovědnost ve společnosti Endress+Hauser ©Endress+Hauser

Zpráva o trvalé udržitelnosti

Udržitelnost vnímáme jako celostní koncept zahrnující ekonomický, sociální a ekologický rozměr. Všechny tři rozměry jsou navzájem úzce spojené a závislé. Pouze tehdy, když jsme schopni plnit naše sociální a ekologické povinnosti, můžeme dosáhnout dlouhodobého ekonomického úspěchu. Na druhou stranu, pouze ekonomicky úspěšné společnosti mohou vykonávat svou odpovědnost v oblasti životního prostředí a společnosti.

Publikováno od roku 2014

V roce 2014 jsme položili základy pro komplexní reporting o udržitelnosti celé skupiny. Mezitím jsme vytvořili odpovídající vnitřní struktury a procesy pro zachycení definovaných klíčových ukazatelů na úrovni celé skupiny. Výsledky a zjištění se také dostaly do naší nové strategie 2020+, která zahrnuje různé cíle úzce spojené s otázkou udržitelnosti.

Audit EcoVadis

Kromě toho také měříme náš úspěch na základě výsledků auditu EcoVadis, který každoročně využíváme ke zkoumání udržitelnosti našich obchodních procesů. Naším cílem je umístit se do top 25 procent auditovaných společností. Produkce dobrých výsledků z našich pravidelných průzkumů mezi zákazníky a zaměstnanci bude jedním z našich strategických cílů i v budoucnu.

Celou zprávu si můžete přečíst zde.

Celkový obraz

Kombinací těchto údajů s ekonomickými ukazateli, jako je růst tržeb, návratnost tržeb a poměr vlastního kapitálu, získáváme celkový obraz o vývoji společnosti.

Kontakt