Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Bezpečnost daná konstrukcí

Pečlivým předvídáním rizik již při konstrukci a výrobě můžeme účinně snížit rizika vyplývající z vašeho provozu

Provozní přístroje jsou často instalovány v nebezpečných prostředích a vystavovány extrémním provozním tlakům, teplotám a všem druhům médií. Musí proto být konstruovány tak, aby po celou dobu svého životního cyklu zvládaly rizika spojená s těmito podmínkami. Výroba každého přístroje Endress+Hauser začíná bezpečnou konstrukcí a výrobními postupy založenými na rozsáhlých dřívějších znalostech  , což umožňuje dosáhnou nejvyšší úrovně mechanické odolnosti.

Bezpečnost ve fázi návrhu

 • Všechny naše přístroje se vyrábějí na základě obecně používaných norem a standardů v našich vlastních závodech. Tím se snižuje složitost a riziko při konstrukci.

 • Dáme dohromady správné materiály tak, aby vyhovovaly vašim specifickým požadavkům. Naši lidé mají bohaté zkušenosti při výběru materiálů pocházejících od schválených a důvěryhodných dodavatelů.

 • Simulace v průběhu konstrukce snižují rizika v závěrečné fázi vývoje produktu.

 • Přísnými zátěžovými testy můžeme stanovit bezpečné pracovní rozsahy.

Bezpečná konstrukce již že své podstaty

 • Mechanické konstrukce s předvídatelnými možnostmi poruchy pomáhají definovat, jaké smáčené materiály budou použity.

 • Konstrukce bezpečnostních kontejnerů zaručuje, že médium zůstane v technologii.

 • Neinvazivní měřicí technika nezasahuje do součástí výrobní technologie.

 • Tlakové bezpečnostní kontejnery a procesní těsnění zabraňují únikům nebezpečných médií.

 • Inteligentní elektronika vyhodnocuje signál ze senzoru a posílá stavová data do bezpečnostního řídicího systému.

 • Komponenty firmwaru jsou navrženy v souladu s normou IEC 61508.

Bezpečnost během výroby

Spolehněte se na naše odborníky, stroje a dovednosti zajišťující bezpečnost a kvalitu výroby více než 250 certifikovaných řad produktů.

 • Každý náš zaměstnanec je spoluodpovědný za konzistentní výrobu, kterou vy očekáváte, a za dodržování bezpečnosti ve výrobním závodě.

 • Všechny naše procesy jsou certifikovány: systémy řízení kvality jsou založeny na standardech ISO a IEC (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) a jsou pravidelně auditovány nezávislými subjekty (TÜV, EXIDA, SQS, DEKRA).

Pečlivá výroba ©Endress+Hauser

Výroba přístroje Levelflex v našem výrobním centru v Maulburgu v Německu

Nástroje pro analýzu senzorů a přenášení dat do řešení procesní bezpečnosti ©Endress+Hauser
Výroba tlakového senzoru ©Endress+Hauser

Výroba tlakového senzoru

Podívejte se na video ze zkušebního centra v našem výrobním centru v Maulburgu