Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Řízení zásob a analýza polní instrumentace

Preventivní údržba se plánuje a realizuje lépe pomocí auditu instalované báze

Audit instalované báze přístrojů Endress+Hauser vám pomůže učinit správné rozhodnutí o požadované údržbě na základě dostupných zdrojů a potřeb procesu.
• Snížení komplexnosti instalované instrumentace
• Identifikace dokumentace zastaralých zařízení
• Optimalizovaný plán údržby, který odráží vaše kritické měřicí body, dostupné kompetence a potřebnou podporu.
• Standardizace náhradních dílů
• Plán migrace vysoce kritických bodů měření

Optimalizace údržby pomocí auditu instalované báze ©Endress+Hauser

Výhody na první pohled

  • Rychlý, jasný přehled o všech měřicích provozních zařízeních

  • Snadný a rychlý přístup k veškeré příslušné dokumentaci o provozních zařízeních

  • Podpora při plánování, realizaci a dokumentování všech úkolů údržby

  • Standardizace instrumentace (snížení počtu náhradních dílů)

  • Další optimalizace instrumentace týkající se snížení počtu náhradních dílů a plánování migrace

Vaše výzva

Instalovaná instrumentace se během let provozu nepřetržitě mění. Dokumentace a dostupnost je často neúplná nebo neaktuální. Provozovatelé zařízení se zaměřují na vývoj spolehlivé úpravy vody nebo čištění odpadních vod, a to jak z hlediska životního prostředí, tak i z ekonomických důvodů. V této souvislosti se pozornost zaměřuje na zlepšení postupů údržby. Rostoucí význam interního systému řízení kvality vytváří zájem o kontrolování potenciálu instalovaných měřicích technik.

Naše řešení

Společnost Endress+Hauser provádí audit a registruje všechna nainstalovaná měřicí zařízení do databáze údržby (W@M portálu) bez ohledu na výrobce. Během tohoto auditu jsou všechny nainstalované přístroje vyhodnocovány podle jejich úrovně kritičnosti ovlivňující procesní postupy a rizika generálních oprav na základě podmínek použití a dostupnosti náhradních dílů a náhradních zařízení.

Hodnota pro vás

Prostřednictvím matice kritičnosti provozovatel okamžitě rozpozná kritické měřicí body a potřebné náhradní díly. Z tohoto důvodu jsou náklady na skladování značně sníženy. Kromě toho současné aktivity údržby lze optimalizovat pro dosažení vysoké bezpečnosti zařízení v jeho kritických kontrolních místech. Aktivní migrační plán nakonec zabrání neplánovaným překvapením a snižuje složitost.

Audit instalované báze, kroky 1 a 2

  • Definice cílů a řízení zásob, kontrola a evidence všech zařízení na místě bez ohledu na výrobce a data odpovídající existujícím hodnotám

  • Audit a analýza zásadních provozních zařízení, definice a klasifikace kritických procesních aplikací a měřicích bodů

Audit instalované báze, kroky 3, 4 a 5

  • Doporučení pro strategii údržby, hodnocení operací údržby pro každé zařízení a posouzení potenciálních zlepšení

  • Generování standardizačních a migračních strategií pokud jde o rizika oprav a kritičnost procesů

  • Prezentace a zobrazení výsledků a akčního plánu, předání závěrečné zprávy, diskuse o dalších opatřeních a optimální přenos veškerých auditních dat do instalovaného softwaru „Installed Base Assistant“ pro další využití, včetně monitorování životního cyklu

Od nejstarších k nejnovějším

Všechny nainstalované měřicí systémy jsou přesně evidovány nezávisle na stavu a stáří zařízení. Stanovení, která zařízení se mají vyměnit nebo standardizovat, je nedílnou součástí auditu a následné analýzy.