Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Spolehlivý bezpečnostní systém limitního měření hladiny 1oo1 SIL 3

Systém s vibračním hladinovým limitním spínačem FTL81 Liquiphant 4–20 mA DC přispívá k úsporám a ke snížení rizika

Projektanti bezpečnostních systémů nyní mohou čerpat z dalších možností založených na ověřených zkušenostech více než jednoho milionu instalací limitních vibračních spínačů hladiny. Spínač FTL81 posouvá detekci limitní hladiny mimo hladinový spínač na bázi tradičního relé směrem k subsystému založeném na stejnosměrném proudu 4–20 mA. Diagnostika s vysokou účinností a možnost přímého připojení limitního spínače na bezpečnostní řídicí systém podporující architekturu 1oo1 (1 out of 1) SIL 3.

Chemický závod ©Strandperle

Výhody na první pohled

 • Bezpečný nepřerušovaný provoz procesní nádrže v náročných provozních podmínkách

 • Nižší rizika a náklady na údržbu díky dlouhým intervalům ověřovacího testu, navíc bez nutnosti demontáže spínače

 • Snížená rizika pro životní prostředí s minimálním počtem procesních připojení

 • Parametry certifikované pro použití v bezpečnostním systému (SIS)

 • Nepřetržité vlastní monitorování převodníku zajišťuje správný provoz v každém okamžiku

Vaše výzvy

 • V petrochemickém průmyslu procesy běží 24 hodin denně 7 dnů v týdnu nebo v dlouhých cyklech a intervaly mezi odstávkami jsou velké.

 • Přístroj musí fungovat s minimální nebo žádnou údržbou a kontrolou a pokud možno bez nutnosti přerušení procesu

 • Vysoká teplota, tlak a jiné náročné podmínky

 • Minimalizovaný počet procesních připojení může být důležitým faktorem ke snížení rizika pro životní prostředí

 • Cílené pokrytí bezpečnostních požadavků a vysoká využitelnost při současných nízkých nákladech na údržbu a nízkém riziku při implementaci do bezpečnostním systému (SIS)

 • Minimalizovaný počet procesních připojení pro montáž

Naše řešení

©Endress+Hauser

Limitní hladinový spínač FTL81 Liquiphant Failsafe instalovaný v jediném procesním připojení nádrže, pro kterou byl vyžadován bezpečnostní systém (SIS) s úrovní ochrany SIL 3. Těsnění zabudované ve spínači Liquiphant, které je certifikováno podle norem ANSI/ISA, pomáhá eliminovat rizika a snižovat náklady na vnější utěsnění polní instrumentace.

Rozsah projektu

Poskytujeme řešení na klíč, včetně:

 • zajištění veškerého materiálu a všech přístrojů

 • detailní projektové a inženýrské činnosti

 • kabeláže

 • instalace

 • testování

 • uvedení do provozu

 • spuštění a předání

 • zaškolení obsluhy

Nepřetržitý bezpečný provoz

Spínač Liquiphant 4–20 mA DC je napájen z I/O karty bezpečnostního řídicího systému, který současně nepřetržitě monitoruje proudové alarmové stavy a namodulovanou digitální informaci ze spínače Liquiphant pro kontrolu správné funkce celé smyčky. Obvykle je požadováno, aby procesní nádrž fungovala bez přerušení po dobu několika let a Liquiphant s intervalem ověřovacího testování 12 let je schopen to splnit.

Extrémní podmínky

Senzor s vibrační vidličkou může pracovat při teplotách vyšších než 280°C a tlacích téměř 100 bar, a funkce navíc není ovlivněna výskytem turbulencí, plynových bublin, vibrací a procesními podmínkami.

Snížení nákladů na údržbu a rizika

Spínač FTL81 Liquiphant Failsafe podporuje částečné ověřovací testování za provozu s vysokým pokrytím rozsahu testu. Díky tomu může být časový interval mezi úplnými ověřovacími zkouškami výrazně zvýšen, čímž dojde k snížení nákladů během životního cyklu. Snížením frekvence úplných ověřovacích zkoušek jsou redukována systematická rizika (tj. poškození senzoru nebo kabeláže při demontáži / opětovné montáži) a riziko úrazu osob.