Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Čistá práce u Emmi

Účinné čištění odpadních vod v mlékárenské společnosti se snímačem Oxymax COS61D v reaktoru SBR

Díky optimální regulaci aeračního systému v SBR čistírně s přerušovanou aktivací dosahuje zpracovatel mléka Emmi v rámci procesu úspory energie 40–50 %.

Trvale udržitelné čištění odpadních vod v závodě na zpracování mléka Emmi v Dagmersellenu (Švýcarsko) ©Endress+Hauser

Trvale udržitelné čištění odpadních vod v závodě na zpracování mléka Emmi v Dagmersellenu (Švýcarsko)

Přehled výhod

 • Úspora energie 40–50 % v procesu čištění odpadních vod díky přesné regulaci dmychadel

 • Úspora nákladů napříč celým procesem

 • Koncepce trvalé udržitelnosti společnosti Emmi je podložena dlouhými servisními intervaly a vysokou mírou stability systémů

 • Souběžné monitorování několika měřicích bodů a parametrů pomocí vícekanálových
  převodníků

 • Energeticky bohatý kal lze případně použít ve výrobě bioplynu

Rolf Reichlin

Oxymax má nízké požadavky na údržbu, je robustní a spolehlivý – je to prvotřídní senzor.

Rolf Reichlin, pracovník obsluhy
Průmyslová čistírna odpadních vod, Emmi Dagmersellen, Švýcarsko

Výzvy

Společnost se zavazuje minimalizovat zátěž, kterou její výrobní činnost představuje pro životní prostředí. Cílem tedy bylo:

 • Trvale udržitelná technologie srážení odpadních vod se snížením chemické spotřeby kyslíku (CHSK) o více než 95 %

 • spolu se značnou úsporou energie.

To znamenalo snížení vysoké zátěže CHSK 5 000 mg/l na přibližně 300 mg/l v IC reaktoru (reaktor s vnitřním oběhem) zařazeném před technologií a následně snížení na přibližně 15 mg/l v reaktoru SBR.

Naše řešení

Systémy Endress+Hauser garantují v mlékárně Emmi účinný proces čištění v reaktoru SBR:

 • Digitální optický senzor Oxymax COS61D zajišťuje rychlou a kontinuální analýzu koncentrace kyslíku v odpadní vodě.

 • Vícekanálový převodník Liquiline CM44 přenáší hodnoty do velínu.

Výsledkem je spolehlivý proces čištění a snížení nákladů na aeraci. Souběžné monitorování pH senzory Orbisint CPS11D zabraňuje fermentaci.