Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Efektivní kalibrační služby během letní odstávky provozu

Zvýšení interní kapacity a zaručení shody osvědčenými výrobními postupy

Jako na dodavatele farmaceutického průmyslu se na společnost Schott specializující se na skleněné výrobky vztahují přísné předpisy. Aby zaručila kvalitu svých produktů, hledá tato společnost externí asistenci pro účely provádění kalibrace měřicích technologií přímo v provozu.

Monitoring atmosféry a kvality ultračisté vody v čistých prostorách vyžaduje přesné měření courtesy Schott

Výsledky

 • Je možné dodržovat časově náročné termíny prací.

 • Tým oddělení údržby plní termíny bez zbytečného stresu.

 • Manažer údržby lépe využívá svých zdrojů během letní odstávky provozu.

 • Technici společnosti Endress+Hauser přispívají k zlepšování procesu.

Andreas Maissen, manažer údržby

Kalibrační smlouva nám umožnila zlepšit interní kapacitu a lepší využití našich zdrojů. A využívání portálu W@M nám navíc ušetří mnoho času stráveného jinak každodenním vyhledáváním dokumentů.

Andreas Maissen, Manažer údržby
Schott Pharmaceutical Systems, St. Gallen, Švýcarsko

Časově úzce vázaný kontrolní program

Hlavním cílem společnosti Schott je dodávat produkty plnící kvalitativní závazky dané jejím zákazníkům. Toho dosahuje pravidelnou kalibrací kritických bodů měření. Vzhledem k tomu, že systémy jsou odstaveny po dobu přibližně dvou týdnů během letního období, musí manažer údržby koncentrovat veškeré naplánované a předvídané kontrolní činnosti do časově úzce vázaného programu.

Plnění termínů díky externí podpoře kalibračních prací

Společnost Schott se může spolehnout na naši podporu při provádění těchto kalibrací již po dobu osmi let. Smlouva o provádění kalibrace dnes pokrývá 450 bodů měření teploty, vodivosti, hodnoty pH a tlaku. Navíc společnost Schott využívá portál W@M. Tato aplikace na rozhraní webového prohlížeče poskytuje přístup k informacím o zařízeních a veškeré návody, certifikáty a protokoly o kontrolách jsou tak k dispozici pouhým klepnutím tlačítka myši.

Důvěrné obeznámení s provozem společnosti

Na smluvních činnostech během letní odstávky provozu pracuje obvykle pět odborníků ze společnosti Endress+Hauser. Nejenže disponují nezbytnými technickými znalostmi pro svou úlohu, ale jsou rovněž náležitě proškolení pro práci na farmaceutické výrobní lince.

Nasazení a flexibilita

Tým oddělení údržby společnosti Schott vyjadřuje jen samou chválu na servisní techniky společnosti Endress+Hauser, zvláště na jejich pracovní nasazení a flexibilitu.

„Pracují zcela nezávisle,“ říká Andreas Maissen. „Pokud kdekoli nastane problém, okamžitě nás kontaktují ve snaze najít společně vhodné řešení.“

Obecně však personál společnosti Schott musí pouze ověřit a podepsat protokoly o kalibraci.

Mnohem více než pouhá kalibrace

Základním kamenem servisních smluv, jako například smlouvy se společností Shott, je důvěra. Thomas Gelencsér, servisní odborník společnosti Endress+Hauser, zdůrazňuje:

„Zákazník se může spolehnout, že při plnění našich závazků budeme využívat naši obsáhlou expertízu v oblasti kalibrace a instrumentace měření.“ Technici společnosti Endress+Hauser často odhalí cesty k optimalizaci procesů. Společnosti Schott jsme například pomohli přejít na používání senzorů, které lze pro účely měření teploty kalibrovat předem.

 • Jednoduché produkty

 • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Standardní produkty

 • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Špičkové produkty

 • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

 • Specializované produkty

 • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
 • F
 • L
 • E
 • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu