Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Doplnění laboratorní analýzy prostřednictvím in-line měření

In-line přístroje snižují prostoje výroby, počet vyrobených nevyhovujících produktů a odstraňují potřebu ručního odběru vzorků

Pracovník laboratoře v potravinářském a nápojovém průmyslu odebírá vzorky pro analýzu v podnikové laboratoři' ©Endress+Hauser

V současné době potravinářské provozy spoléhají při zajištění kvality výrobků v různých místech provozu na laboratorní analýzu vzorků odebraných ručně. Problém spolehlivosti laboratorní analýzy je, že není prováděna v reálném čase, je časově náročná, pracná a ponechává prostor pro manuální chyby. V tomto článku vám ukážeme příklady toho, jak lze instrumentaci použít pro on-line řízení kvality jako náhradu za laboratorní testování, zrychlit měření, umožnit okamžitá nápravná opatření a automatizovat systém řízení kvality.

Optimalizujte kvalitu a zvyšte kapacitu výroby

Moderní in-line procesní analyzátory a přístroje mohou spolehlivě nahradit nebo doplnit mnoho měření tradičně prováděných v laboratoři. Přechod z režimu off-line do in-line měření snižuje náklady tím, že odstraňuje ruční odběr vzorků a provádění analýz a dodává konzistentnost automatizací procesu měření. In-line měření poskytuje výsledky v reálném čase a tím umožňuje kontinuální nastavování procesních parametrů automatizačních systémů s cílem optimalizovat kvalitu a zvýšit kapacitu.